Jouw GROS, belangrijker dan ooit

Jouw GROS, belangrijker dan ooit

Grote vraagstukken, zoals het klimaat en migratie, maken internationale solidariteit steeds belangrijker. De gemeente is geen eiland. De meeste gemeenten hebben een schepen en ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking én een visie en een budget om projecten in het Zuiden te steunen en acties in eigen land te organiseren.

Maar er is iets aan de hand...

De Vlaamse regering laat vanaf 2016 gemeentebesturen vrij om Vlaamse subsidies voor lokaal beleid (de zogenaamde 'geoormerkte budgetten') in sectoren als cultuur, jeugd, sport, integratie of ontwikkelingssamenwerking te gebruiken zoals ze dat zelf verkiezen.

De oormerking voor deze of gene sector valt volledig weg én gemeenten moeten niet langer een verantwoording indienen. Daardoor belanden initiatieven in die beleidsdomeinen in grote onzekerheid. Het gaat o.m. over bibliotheken, cultuurcentra, jeugdwerk, kinderopvang, maar ook over internationale solidariteit.

In budgettair moeilijke tijden zal de verleiding soms groot zijn om het budget voor ontwikkelingssamenwerking elders te besteden. Er bestaat immers geen garantie meer dat budgetten voor ontwikkelingssamenwerking, ingeschreven in de BBC, aan ontwikkelingssamenwerking besteed zullen worden. Dit probleem stelt zich vooral bij gemeentes die impulssubsidies ontvangen.

Wat kan jij doen?

De meeste gemeenten hebben een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Dit is een erkende adviesraad die ervoor kan zorgen dat de gemeente het budget dat voorzien is voor ontwikkelingssamenwerking, ook effectief goed besteed.

Een GROS die de vinger aan de pols houdt van het gemeentebeleid, kan hét verschil maken. Een goed subsidiereglement of een goed advies zijn jouw democratische wapens bij uitstek.

Praat met je GROS hierover. Neem contact op met andere adviesraden, zoals de jeugd-, sport-, sociale of cultuurraad. Sla de handen in elkaar en informeer het gemeentebestuur over jullie waakzaamheid. Vraag regelmatig een gesprek aan met de schepen en leden uit de gemeenteraad (van meerderheid én oppositie).

Nuttige tips

Een goed advies vergt 5 stappen

 • Stap 1: Formuleer de vraag die komt vanuit je GROS, inwoners of vanuit de actualiteit.
  Bijvoorbeeld: "Welke impact heeft het wegvallen van de verantwoordingsplicht rond de geoormerkte budgetten op ons gemeentelijk noord-zuidbeleid en –budget?"

 • Stap 2: Info en onderzoek
  Betrek experts, de ambtenaar, VVSG, kijk naar goede voorbeelden in andere gemeentes.
  Overleg en/of betrek andere adviesraden. Hebben zij hier al onderzoek naar gedaan?

 • Stap 3: Onderbouw je argumenten, zeker bij moeilijkere vraagstukken.
  Verwijs naar het beleidsplan van je gemeente, naar de visie van de Vlaamse overheid, ...

 • Stap 4: Schrijf je advies gemotiveerd uit: dit maakt indruk en zorgt dat gemeenteraad beseft hoe advies tot stand is gekomen.
  Hier vind je een goed sjabloon om je advies in op te maken.

 • Stap 5: Evalueer de reactie vanuit het bestuur.

Werk samen

De andere adviesraden in je gemeente en de bevoegde ambtenaar kunnen je steeds helpen of inspireren.

The time is now!

In oktober worden de budgetten voor het volgende jaar stilaan opgemaakt. Vraag na bij het bestuur of de budgetten voor de eerder bepaalde Noord-Zuidacties gevrijwaard worden.

Zie ook:

Contact

Deel dit artikel