11.11.11 in 2007

11.11.11 in 2007

2007 was geen gemakkelijk jaar, maar het was wel een jaar waarin we heel belangrijke veranderingen realiseerden.


We moesten een nieuw meerjarenprogramma en een strategisch kader indienen bij DGOS en dat dwong ons tot structurele veranderingen. Politieke werking en zuidwerk worden beter op elkaar afgestemd, de lokale werking mag zich niet enkel toespitsen op de 11.11.11-comités, vrijwilligers moeten beter bij het beleid betrokken worden, we willen samen met Coprogram uitgroeien tot één dienstverlenend secretariaat voor de Noord-Zuidsector... En dat alles werd in 2007 ook vertaald in een nieuwe beleidsstructuur. Niet gemakkelijk, maar wel nodig.

Het is lang geleden dat we zulke grote ingrepen deden. Maar ze werden aanvaard, zowel door de leden als door het 11.11.11- personeel, en dat stemt mij hoopvol. Het gaat in essentie om de versterking van onze corebusiness.

Zo kiezen we resoluut voor het structurele, politieke werk.Dat is onze allereerste opdracht. Onze partnerwerking in het Zuiden moet daar volledig bij aansluiten. Om alles goed op elkaar af te stemmen en de juiste prioriteiten te leggen, hebben we een sterke beleidsdienst nodig. Die ontstond door een fusie van de oude studiedienst en zuiddienst. Maar wij zijn ook – al 40 jaar lang – een grote pluralistische vrijwilligersorganisatie.

Het is ontzettend belangrijk dat onze vrijwilligers de werking mee blijven sturen. Dat maakt van 11.11.11 een beweging. Daarom hebben wij in de nieuwe beleidsstructuur ook een raad voor bewegingswerk voorzien, waarin vrijwilligers grotendeels de dienst uitmaken. 

Campagne

Door de nadruk op het politieke werk en het samenspel met zoveel vrijwilligers en  lidorganisaties onderscheidt 11.11.11 zich van andere ngo's. Dat alles betekent niet dat de wereld intussen aan ons voorbijging. Onze politieke actie spitste zich vorig jaar toe op het verzet tegen de EPA's.

Wij hebben – mede dankzij onze partners – de bewustmaking rond de EPA's en het verzet ertegen in het Zuiden gestimuleerd. Daardoor heeft de Europese Unie niet helemaal bereikt wat haar voorogen stond. Het Zuiden krijgt nog wat ademruimte en kan er zich nog even over bezinnen of het meestapt in het verhaal van de nieuwe vrijhandelsakkoorden. 

Transparantie en debat

Eind 2007 doken in de media ook vragen op over transparantie en efficiëntie bij ngo's. Het opende een terecht debat want we werken met overheidsgeld en giften. Jammer dat dit debat in Vlaanderen vervuild werd door opmerkingen vanuit een achterhaalde visie op ontwikkelingssamenwerking. Op internationaal vlak is dat debat al veel langer – en op een veel ernstiger niveau – aan de gang. In dat kader zullen de ngo's, onder impuls van het geïntegreerde secretariaat van 11.11.11 en Coprogram, een nieuwe website lanceren waarop inkomsten en uitgaven van de ngo's voor het grote publiek worden verduidelijkt.  

Verkiezingen

Jammer genoeg was 2007 op vlak van Belgische ontwikkelingssamenwerking voor ons een verloren jaar. De relatie met minister De Decker onder Verhofstadt II wou al niet vlotten. Het voorjaar 2007 stond volledig in het teken van de verkiezingen. Wij waren gewapend met een hele reeks goede voorstellen en konden ze ook even verwoorden bij informateur Reynders. Maar door de aanslepende crisis rond de formatie zijn onze voorstellen weggedeemsterd. Dat zal zijn sporen nalaten in ons streven naar de realisatie van de millenniumdoelstellingen.We zullen hier zeker een inhaaloperatie moeten uitvoeren.  

Draagvlak

Wat ons dan wel weer optimistisch stemt is de brede steun die we voor ons werk vanuit de bevolking voelen. Uit een enquête van de KULeuven over het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking blijkt dat de Vlamingen ontwikkelingssamenwerking erg belangrijk vinden.

Pikant detail uit datzelfde onderzoek: bij de vraag, "waar denkt u het eerst aan bij ontwikkelingsamenwerking?", denkt 63,7% van de ondervraagden aan 11.11.11. Dat is veruit de hoogste score die we ooit haalden. Vier jaar geleden was dat slechts 41,5%. We interpreteren dit als een signaal om met onze organisatie in de komende jaren volop de discussie over het belang van ontwikkelingssamenwerking actief mee vorm te geven.

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris.

 

Deel dit artikel