11.11.11 in 2009

11.11.11 in 2009

Dat 2009 een crisisjaar was, hoeven wij niemand meer te vertellen. De gevolgen voor onze directe omgeving waren duidelijk zichtbaar. Minder zichtbaar waren de gevolgen in het Zuiden. Toch liet de crisis zich ook daar voelen, met tientallen miljoenen nieuwe armen en werklozen als gevolg.

Maar ook al was hun lot minder tastbaar, de harde feiten drongen door tot de sympathisanten van 11.11.11. Vanwege de crisis hielden we het hart vast voor de campagne. Dat was niet nodig: de vrijwilligers en de schenkers staken nog een tandje bij, waardoor het resultaat er mocht zijn.

Terzelfdertijd wisten we het thema Waardig Werk, wat actueler was dan ooit, opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat deden we nationaal door met hamer en nagel naar de Kamer te trekken en lokaal dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers.

Een bijzonder moment buiten de campagne was de dag waarop we het Toekomstcongres van de Noord-Zuidbeweging hielden. Het deed deugd om eens met de hele beweging bij elkaar te komen. In al onze verscheidenheid bleken er toch veel punten te zijn die ons binden en waarop we vooruit willen.  Maar het Toekomstcongres was meer dan een losse dag. Het was een proces dat doorliep tot 23 januari 2010 toen we naar buiten kwamen met 'De Toekomst begint'.

Eén van de sprekers van 'De Toekomst begint' was Kumi Naidoo, die ons op vele vlakken motiveerde. Hij sprak als kersverse Greenpeacedirecteur ook over de klimaattop in Kopenhagen, een andere mijlpaal van 2009. Hij spoorde ons aan om te blijven hopen en geloven, om druk te blijven uitoefenen op de overheid. Want de politici slaagden er niet in om van de top een succes te maken, maar als middenveld verenigden we ons op een nog niet eerder vertoonde manier.

Tot slot werkten we achter de schermen al volop aan de voorbereidingen voor het sleuteljaar 2010, een cruciaal jaar voor de Millenniumdoelstellingen. Vandaar dat we al in september vorig jaar het startschot gaven voor de Wachtcampagne, exact één jaar voor de Wachtnacht in Gent.

 

Deel dit artikel