11.11.11 in 2011

11.11.11 in 2011

2011 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. En wel om heel uiteenlopende redenen, enkele heel positieve en sommige een heel pak minder. 

Eerst de positieve: 2011 gaf ons de unieke gelegenheid om een 11 meer achter onze naam te plaatsen. Die kans hebben we goed benut om 11.11.11 extra in de kijker te zetten. Ons 'eigen' Triple 11-bier is behoorlijk in de smaak gevallen, heb ik me laten vertellen, en in Antwerpen bolde enkele weken 'onze' campagnetram door de straten.

Maar vooral Radio 11, een exclusief en live programma van Radio 1 op 11 november was voor mij een hoogtepunt. Gedurende twee uur gingen debatten en interviews met sprekers uit zowel de academische wereld, de ngo's, als de politiek, de ether in. Het was voor mij erg aangenaam om op die manier dieper in te gaan op de uitdagingen waar wij als sector voor staan.

Aan de andere kant werden we in ons politiek werk sterk geremd door de historisch lange regeringsvorming. Bij een regering in lopende zaken was het vaak moeilijk aankloppen. Nog tot 26 november hebben we moeten wachten voor we een nieuwe Belgische regering hadden.

Op ongeveer datzelfde moment begonnen ook de verkiezingen in Congo, was er een topconferentie over de effectiviteit van hulp in Busan, en begon de klimaatconferentie in Durban. De Congolese verkiezingen heeft 11.11.11 van heel dichtbij meegemaakt. Algemneen directeur Bogdan Vandenberghe was één van de 40 Belgische observatoren. Een unieke ervaring!

In 2011 bleef de financiële crisis ons achtervolgen, en maakte ook in Europa slachtoffers: Griekenland, Spanje, Portugal. In heel Europa werd zwaar bespaard, ook op de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.

De weg naar de 0,7%-norm tegen 2015 werd abrupt onderbroken. Natuurlijk mogen we niet naïef zijn, veel Europese regeringen kampten met zware begrotingstekorten. Wat we spijtig genoeg wel vaststelden, is dat in de eerste plaats de zwaksten, hier én in het Zuiden, de dupe zijn geworden van de besparingen. Zij betalen voor een groot stuk de rekening van de crisis, terwijl de echte schuldigen buiten schot zijn gebleven. Een groot deel van de maatregelen zullen de ongelijkheid in de wereld alleen maar doen toenemen. En dat is een triestige evolutie. 

Campagne

De financiële crisis is trouwens niet de enige die ons bezig hield. Er is ook de klimaatcrisis, het thema waarrond we volop hebben campagne gevoerd. Een geslaagde campagne, dankzij onze meer dan 20.000 vrijwilligers die in alle Vlaamse steden en gemeenten alweer met veel enthousiasme het klimaatthema hebben zichtbaar gemaakt. Al deze vrijwilligers, schenkers en sympathisanten betekenen voor ons een hart onder de riem. Daarom kunnen we niet genoeg herhalen, hartelijk bedankt voor jullie belangeloze inzet!

We staan immers niet voor een makkelijke opdracht. Zowel de financiële als de klimaatcrisis zijn globale problemen die een globale aanpak vragen. Geen makkelijke uitdaging, maar we zijn hoopvol. Deze crisissen zijn een kans om het tij te keren, het is het moment om ons economisch model in vraag te stellen, en te kiezen voor een andere, duurzame ontwikkeling. Vorig jaar kwam de invoering van een Europese financiële transactietaks wel erg dichtbij. En in Europa werd een vliegtuigtaks ingevoerd, een eerbaar principe dat 'de vervuiler betaalt'.

Wij zullen samen met de ngo's in België en Europa, onze vrijwilligers en onze partners in het Zuiden blijven vechten tegen onrecht. Solidariteit stopt immers niet aan de grenzen, enkel door de handen in elkaar te slaan, zullen we deze mondiale uitdagingen de baas kunnen.

Bogdan Vandenberghe, Directeur 11.11.11