11.11.11 in 2015

11.11.11 in 2015

2015 was een jaar waarin 11.11.11 meer dan ooit inzette op structurele oplossingen. De campagne 'sociale bescherming voor iedereen' ging in maart van start, ook in 2016 zetten we hierop door. Sociale bescherming, zo voelen we bij 11.11.11 en onze leden, is een essentiële hefboom voor ontwikkeling.

Wie ziek is, niet aan de juiste pillen geraakt of zorg uitstelt omdat het voor hem of haar onbetaalbaar is, krijgt onnodig een hindernis  voorgeschoteld. Hetzelfde geldt voor arbeidsrechten: onderdrukking ten voordele van vaak buitenlandse belangen helpt mensen en landen niet vooruit.

Met deze campagne, maar ook in de aandacht die we afgelopen jaar aan de nieuwe en oude millenniumdoelstellingen besteedden, blijft 11.11.11 inzetten op structurele antwoorden op heel concrete problemen.

Natuurlijk kan je iemand beter maken met de juiste ingevlogen medicatie, maar nog beter is het als er een betaalbare en betrouwbare huisdokter in je buurt woont.

Elk van de thema's die je in dit jaarverslag 2015 vindt, draagt deze stempel. Soms zijn de uitdagingen ingewikkeld en technisch, zoals bij het debat over handelsverdragen, soms gewoon rechttoe rechtaan, zoals bij de nieuwe wet tegen voedselverspilling die er kwam dankzij de inzet van zeer veel vrijwilligers en de aandacht van alle politieke partijen.

De belangrijkste rode draad in dit structurele werk is waarschijnlijk alsmaar meer de vaststelling dat – hoe ver we ook van elkaar wonen – de globalisering alles en iedereen dichter bij elkaar heeft gebracht.

Dat zorgt bij momenten voor ruwe overgangen, te vaak in het nadeel van de allerzwaksten, maar het helpt ons ook alsmaar duidelijker beseffen dat wij en zij alsmaar minder houdbaar is. Problemen in het Zuiden zijn steeds vaker ook onze problemen. Zij het via handelsverdragen, klimaatverandering of sociale bescherming. 

Bogdan Vanden Berghe, Directeur 11.11.11
Jos Ghysels, voorzitter 11.11.11  

Deel dit artikel