11.11.11 in 2006

11.11.11 in 2006

We mogen met gepaste trots terugblikken op 2006. In februari was er het politieke forum dat vele geïnteresseerden wist te lokken.

Met een geslaagde input van prof. Rik Coolsaet en met een provocerende tussenkomst van Eveline Herfkens, speciale VN-gezant voor de millenniumdoelstellingen, koos de Noord-Zuidbeweging er op het einde van de dag duidelijk voor om ook de volgende jaren samen volop in te zetten op politiek werk.


Later op het jaar brachten we dat sterk in de praktijk tijdens de twee stemrondes van de Congolese verkiezingen. Meer dan 200 observatoren werden verspreid over het hele land ingezet en met de coalitie Congo wil stemmen konden we erg snel en adequaat toezien op een correct en sereen verloop van de verkiezingen. Onze observatoren hadden het nog nooit meegemaakt: de motivatie waarmee de Congolezen voor het eerst in 40 jaar hun eigen leiders kozen. Van heinde en verre zakte iedereen af om zijn of haar stem te laten horen. Het werden niet zomaar verkiezingen. Het was een statement vóór democratie.

Uiteindelijk kwam Kabila als eindoverwinnaar uit de bus. Er moet nu op toegezien worden dat de prille democratie, waar de Congolezen zo trots op zijn, niet uit evenwicht gebracht wordt. Noch door slecht bestuur, noch door een gebrek aan middelen vanuit de internationale gemeenschap.

En misschien nog belangrijker: ook niet door een gebrek aan inkomsten uit de eigen natuurlijke rijkdommen. Broederlijk Delen en 11.11.11 voeren al jaren campagne voor eerlijke mijncontracten tussen de Congolese overheid en de investeerders. De opbrengsten van koper, kobalt, diamant en andere rijkdommen moeten in de eerste plaats beterschap brengen voor de Congolezen.

 

Campagne


In het najaar voerden we een sterke 11.11.11-campagne. Na een algemene campagne over het belang van de millenniumdoelstellingen (in 2005), richtten wij in 2006 de spots op de eerste millenniumdoelstelling, die oproept tot het halveren van de honger in de wereld tegen 2015.

Toegegeven, de affiche met de ui die door iemands strot wordt geduwd, kende zijn voor- en tegenstanders, maar ze liet wel niemand onverschillig. Met het erg concrete verhaal van uien in Senegal klaagden we de vernietigende invloed van een fout landbouwbeleid aan. We bereikten meer dan 80% van de Vlamingen met onze boodschap. De uiendag op 27 oktober kende massale bijval met meer dan 200.000 mensen die op een of andere manier aan de actie deelnamen.

In 2005 kende de financiële actie een kleine dip, maar in 2006 sloten we terug aan bij een oude traditie. We haalden opnieuw een recordopbrengst: 5.794.371,91 euro om precies te zijn. Het hoogste bedrag ooit. Dat is niet alleen goed omdat we daarmee onze plichten tegenover onze partners en onze leden kunnen vervullen. Maar het betekent eveneens dat zeer veel mensen onze ideeën ook financieel willen ondersteunen.

En laten we al even vooruitblikken. Ook 2007 biedt zich aan als een interessant jaar. Onder- meer met een vrijwilligersforum dat een aantal lijnen uitzet voor de volgende jaren en uiteraard het vervolg op onze campagne rond landbouw. Ditmaal zullen we de campagne erg intensief voeren, samen met een aantal lidorganisaties. Vredeseilanden en Oxfam Wereldwinkels werken namelijk rond hetzelfde thema. In 2006 beslisten wij om de samenwerking tussen de lidorganisaties de komende jaren verder op deze leest te schoeien. Dat zal niet altijd met dezelfde lidorganisaties gebeuren, maar onze betrachting blijft steeds dezelfde: meer impact hebben met onze boodschap.

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris

Deel dit artikel