11.11.11 in 2012

11.11.11 in 2012

In 2012 hebben we veel in beweging gezet. Dat bewijzen alle cijfers in dit activiteitenverslag.  Ook al was het soms vechten tegen windmolens, 11.11.11 is telkens weer de strijd aangegaan voor thema's waarvan we vinden dat ze gezien of gehoord moeten worden. 300.000 slachtoffers van het klimaat in het Zuiden, politieke onkunde of eindelijk een echte tobintaks: we stonden er dit jaar. 

2012 was voor 11.11.11 een jaar met twee gezichten. Met Sing for the Climate zongen meer dan 400.000 mensen  in 180 gemeenten en 725 scholen. Nog nooit kregen we zoveel volk op straat. 

Met onze inhoudelijke dossiers slaagden we erin enkele zaken fundamenteel te veranderen. Meest opvallend was het BIO-dossier, waar de regering onmiddellijk het initiatief nam om dit Belgisch Investeringsfonds voor Ontwikkelingslanden te laten doorlichten. Tot vandaag weerklinkt het verhaal door in de politieke wereld en in de media. 

Ondanks de economische crisis en de impact daarvan op onze portefeuille was ook de 11.11.11-campagne een succes te noemen. We gingen er financieel zelfs een beetje op vooruit. Meer geld dus voor ons werk en dat van onze leden in het Zuiden.

Niks dan goed nieuws dus, en toch kunnen we niet zondermeer zeggen dat 2012 een fantastisch jaar was.

Zo werd er in 2012 met één pennenstreek 420 miljoen euro geschrapt in het budget ontwikkelingssamenwerking en kregen we ook het nieuws van een extra besparing op de volgende begroting. Meer dan een half miljard euro geschrapt van de steun die ons land geeft aan 18 partnerlanden, aan projecten die vechten tegen aids en malaria of het opnemen voor vluchtelingen. 

Tegelijk moesten we vaststellen dat ondanks al ons werk voor het klimaat – het clipje van Sing for the Climate werd zelfs getoond op de slotconferentie in Doha – er geen wereldwijde actie kwam om de klimaatopwarming definitief af te remmen. Ook onze eigen overheden deden het slecht: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale regering slaagden er niet in af te spreken wie er verantwoordelijk was voor de internationale afspraken die we maakten. Bedroevend.

Wat blijft er over van deze gemengde gevoelens? Het gevoel dat we er als organisatie staan. Of het nu met Sing for the Climate was, via een gek filmpje van Bart Cannaerts of aan de deur van mensen in heel Vlaanderen.

In 2012 hebben we veel in beweging gezet. Dat bewijzen alle cijfers in dit activiteitenverslag. Ook al was het soms vechten tegen windmolens, 11.11.11 is telkens weer de strijd aangegaan voor thema's waarvan we vinden dat ze gezien of gehoord moeten worden. 300.000 slachtoffers van het klimaat in het Zuiden, politiek prutswerk of eindelijk een echte tobintaks: we stonden er dit jaar. Soms in heftig weer, maar net zo goed met de zon in de rug.