De Afrikaanse boer wordt met uitsterven bedreigd.

De totale opbrengst van de 11.11.11-campagne in 2007 bedroeg 5.847.561,62 euro. Dat is een nieuw record dankzij een stijging met ruim 53.000 euro of zowat 1% tegenover het jaar voordien.

We kunnen echter niet spreken van een succes over de hele lijn. Vooral de gemeentelijke actie tijdens het 11-novemberweekend heeft minder goed gescoord. De straatactie daalde met 11% en de overschrijvingen op de rekeningen van de 11.11.11-comité s kenden een achteruitgang van 14%. Ook bij de mailings zien we een daling van 8%. Deze is echter enkel te wijten aan de slechte resultaten van de belangrijkste mailing begin november. De tegenvallers zaten voor 2007 dus in het najaar.

Gelukkig waren er in de loop van het jaar ook meevallers. Zo konden we in 2007 rekenen op heel wat meer mensen die een maandelijkse bijdrage storten. De inkomsten uit giften van 11.partners stegen maar liefst met 50% dankzij de intensieve werving met jobstudenten die tijdens het jaar deur-aan-deur gaan of op drukke plaatsen mensen aanspreken. De steun van de Wereldpartners en Zij Aan Zij-leden nam ook toe.

Ook de gemeenten bevestigen hun vertrouwen in de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidwerking. We konden rekenen op een stijging van 12% bij de gemeentelijke toelagen. Dit succes is mee te danken aan onze vrijwilligers die ook bij hun lokale overheid ijveren voor een goed Noord-Zuidbeleid. De provinciale toelagen zijn wel licht gedaald.

Belangrijk in het eindtotoaal zijn ook twee legaten die we mochten ontvangen en het feit dat onze merchandising het fraaie resultaat van 2006 ruim wist te overtreffen.