Stop de verstikkende voedselexport naar het Zuiden.

De totale opbrengst van de 11.11.11-campagne in 2006 bedroeg 5.794.371,91 euro. Dat is een stijging met 4,49% tegenover het jaar voordien - toen we 5,54 miljoen euro ophaalden - en ook beter dan het record dat 11.11.11 in 2004 optekende met 5,71 miljoen euro.

Straatactie

De opbrengsten via de gemeentelijke actie gaan lichtjes vooruit tegenover 2005 (+ 1,64%). Nochtans wordt bij de straatactie - of juister: alle initiatieven van plaatselijke comité s die baar geld opbrengen - de dalende trend van de laatste jaren bevestigd. Maar de stijgende giften op de rekeningen van de 11.11.11-comité s compenseren dit ruimschoots.

Toelagen en giften

De gemeentelijke toelagen zitten opnieuw in de lift en gaan er met 3,17% op vooruit. En ook de provinciale toelagen doen het goed, met een globale stijging van 1,37%.

Naast de meeropbrengst van 79.000 euro op onze mailings leverden de vaste schenkingen met een stijging van ruim 14 % de grootste bijdrage tot ons record. Dit is vooral te danken aan de vele nieuwe 11.partners. Meer en meer mensen steunen 11.11.11 dus het ganse jaar door. Daarbovenop groeide de winst op de merchandising in 2006 met meer dan 7%.