Werknemers zijn geen gereedschap.

De opbrengst van het campagnejaar 2008 klokte af op € 5.739.055,13. Dat is bijna evenveel als in het recordjaar 2007. De Vlaming toonde zich dus opnieuw solidair met het Zuiden en dat ondanks het feit dat de financiële crisis in oktober hard toesloeg.

Doordat we in 2008 onze kosten sterk wisten te beperken, halen we een netto-opbrengst die 39.381,61 euro meer bedraagt dan die van 2007. Zo halen we dus toch een record en dat is zeer goed nieuws voor de partners in het Zuiden. 

Doordat we in 2008 onze kosten sterk wisten te beperken, halen we een netto-opbrengst die € 39.381,61 meer bedraagt dan die van 2007. Zo halen we dus toch een record en dat is zeer goed nieuws voor de partners in het Zuiden.

Een opbrengst van maar liefst € 5.739.055,13, in een jaar dat de financiële crisis in ongekende hevigheid toesloeg, mogen we zonder meer een succes noemen. Bovendien ontvingen wij in 2008 geen legaat, wat een belangrijke factor is in de daling van de opbrengsten ten opzichte van 2007.

De gemeentelijke actie tijdens het 11 novemberweekend is stabiel gebleven.

De straatactie kende een lichte stijging, maar die werd tenietgedaan door een kleinere opbrengst bij de lokale overschrijvingen (de rekeningen van de 11.11.11-comité s). Op aandringen van onze financiële controleurs werden de betalingen in januari - dat zijn voornamelijk giften die op 30 en 31 december werden overgeschreven en die pas begin januari op de rekening kwamen -  vanaf dit jaar niet meer bij de opbrengst van het vorige jaar geteld. In januari 2009 bracht dit nog € 19.589,92 op. Als je dus de opbrengst op de lokale overschrijvingen van 2008 wil vergelijken met die van 2007, moet je dat bedrag meetellen en dan komen we aan € 587.372,62. De opbrengst van de lokale overschrijvingen is dus nagenoeg status quo gebleven.

Ook de gemeentelijke toelagen bleven min of meer op hetzelfde peil. We merken wel dat er een toename is van het aantal initiatieven dat een beroep doet op gemeentelijke steun. Het zal een uitdaging zijn om deze belangrijke inkomstenbron in 2009 minstens op hetzelfde niveau te houden. De provinciale toelagen stegen licht.

Een grote opsteker is dat de bijdragen van de vaste schenkers flink stegen en de kaap van € 1.000.000 overschreden hebben. De sprong voorwaarts is volledig te danken aan de 11.partners. In 2008 werd hebben wij actief nieuwe 11.partners geworven op openbare plaatsen in enkele steden.

De nationale giften kenden een daling van 4,12%. De dalende trend van 2008 zet zich hier dus door. De belangrijkste verklaring hiervoor lijkt ons een verschuiving naar vaste bijdragen. Deze bijdragen gaan niet alleen naar 11.partner. Er zijn veel goede doelen die nieuwe vaste schenkers werven. Dat gaat volgens ons ten koste van overschrijvingen naar acties als 11.11.11.

De werking van de marketing bleef stabiel. De winst van de marketing kende wel een achteruitgang door een stijging van de personeelskosten.