Werknemers zijn geen gereedschap. Daar blijven we op hameren.

Opbrengst € 5.684.864,03

Met dit totaal blijven we minder dan één procent onder het resultaat van de vorige editie. In de huidige economische omstandigheden is dat best behoorlijk. En het belangrijkste is: we zullen al onze engagementen tegenover partnerorganisaties en leden volledig kunnen waarmaken.

Straatactie

In de loop van het 11-novemberweekend kregen we heel wat positieve berichten binnen van de comités, zodat we een optimistisch persbericht de wereld instuurden. Te optimistisch, zo bleek bij de eindafrekening van de 'lokale acties'. Dit zijn alle initiatieven die baar geld opbrengen. Naast de deur-aan-deur-actie en de verkoop op drukke plaatsen zijn dit etentjes, loopwedstrijden, quizzen, enz.

Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers blijft de lokale actie alleszins de belangrijkste bron van inkomsten en de deur-aan-deuractie het financiële succesnummer. Hier willen we dan ook samen met onze vrijwilligers de komende jaren in investeren.

De opbrengsten van de overschrijvingen op de lokale rekeningen kenden slechts een minieme daling, na jaren van gestage achteruitgang. We hopen van harte dat deze quasi stabilisatie het begin is van een ommekeer, zoals we die ook van einde jaren '90 tot 2003 kenden. 

Toelagen en giften

De gemeentelijke toelagen kenden een lichte stijging. De gemeenten blijven dus ontwikkelingssamenwerking dicht bij de bevolking brengen en geven onze vrijwilligers een duw in de rug. Niettemin merken we dat in sommige gemeenten te toelage onder druk staat. Misschien moeten we meer benadrukken dat de 11.11.11-campagne de gemeenschappelijke campagne is van de Noord-Zuidbeweging en dat de sterkste programma's van 27 lidorganisaties en samenwerkingsverbanden meer dan de helft van de campagneopbrengst ontvangen?

De sterkste daling is te merken bij de provinciale toelagen. Dit komt door een heroriëntering door de provincie Oost-Vlaanderen, die jarenlang een zeer grote steun aan onze campagnes leverde.

De bijdragen van de vaste schenkers stegen nog lichtjes en ook de giften op de mailings en prospectie (giften nationaal) kenden een kleine stijging. Dat resultaat is beter dan verwacht. Het effect van de economische crisis deed zich in de eerste 10 maanden van het jaar voelen in een forse daling van de giften (-12%). Dit werd uiteindelijk ruim goed gemaakt door de opbrengst van onze traditioneel veruit belangrijkste mailing rond 11 november.

Aangezien we in 2008 geen schenkingen bij legaat mochten noteren, is deze rubriek in 2009 een welkom extraatje. De winst op de verkoop van boeken, kalenders en wenskaarten van onze uitgeverij daalde door wat extra kosten en afschrijvingen. De verkoop bleef quasi stabiel.