Wij verbruiken, zij betalen de rekening.

Opbrengst campagne 2011: € 5.733.614

In 2011 vroegen we aandacht voor de klimaatproblematiek. Terwijl het geïndustrialiseerde Noorden voor de klimaatopwarming verantwoordelijk is, krijgt het arme Zuiden de rekening gepresenteerd. Zij zijn de eerste slachtoffers van overstromingen en extreme droogte, met desastreuze gevolgen voor de voedselproductie.

Dit onderwerp zette heel wat vrijwilligers in beweging en wist een grote groep schenkers te raken. Dat toont ons de stijging van de inkomsten uit gemeentelijke acties en gemeentelijke toelagen samen met het goede resultaat van de mailings in 2011.

We noteerden ook een aantal dalingen in bepaalde kanalen waardoor de groeiers en de dalers elkaar in evenwicht brachten. Het eindtotaal van de opbrengsten in 2011 bedroeg 5.733.614 euro. Hiermee overstijgt het licht het totaal van 2010: plus 0,68% of plus 38.642 euro.