Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

11.11.11 vecht tegen onrecht. We doen dit niet alleen. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten en ontwikkeling is een recht voor iedereen.

Wat doet 11.11.11?

Wellicht ken je 11.11.11 vooral van de 11.11.11 campagne die elk jaar doorgaat rond 11 november. Vele tienduizenden sympathisanten en vrijwilligers doen elk jaar weer mee met onze campagne of nemen deel aan onze activiteiten of organiseren zelf een activiteit. Maar 11.11.11 is het hele jaar door actief. 

In het Zuiden ondersteunen we partners. We vinden het belangrijk dat er scholen en ziekenhuizen zijn. Maar nóg belangrijker vinden we het dat er systemen van gezondheidzorg zijn, systemen van onderwijs, democratie. We steunen partners die streven naar een open, tolerante maatschappij met respect voor mensenrechten, burgerrechten en vechten tegen ongelijkheid. Onze partners in DR Congo, Rwanda, Burundi, Peru, Ecuador, Bolivie, Filipijnen en Indonesië leveren ons de nodige expertise en ervaringen waarop wij onze analyses en standpunten baseren. Via onze lidorganisaties steunen we ook projecten en partners in andere landen. 

In België vinden wij het belangrijk om onze politici te overtuigen van deze structurele aanpak voor ontwikkelingssamenwerking. Zowel op Vlaams, federaal, Europees en internationaal niveau willen wij hen aansporen om initiatieven te nemen voor duurzame ontwikkeling. Eerlijke handelsrelaties, ethisch ondernemen in het Zuiden met respect voor de rechten van de plaatselijke bevolking en het milieu,  een ontwikkelingssamenwerking die de juiste klemtonen legt, respectvolle opvang voor vluchtelingen...

Met debatten, lezingen, campagnes en scholenwerking willen we het denken rond ongelijkheid, duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid stimuleren, want we zijn ten slotte allemaal wereldburgers..

11.11.11 kiest dus voor oplossingen die effect hebben op lange termijn. Iedereen op aarde heeft dezelfde basisrechten. Recht op onderwijs, recht op veiligheid, recht op gezondheid. Geen gunsten dus maar rechten die structureel verweven zitten in het weefsel van een rechtvaardige maatschappij. 

 

Waar komt het geld van 11.11.11 vandaan en waar gaat het naartoe?

Onze belangrijkste inkomstenbron is uiteraard de jaarlijkse 11.11.11-campagne.  Daarnaast ontvangen we elk jaar bijna even veel van de federale overheid, maar ook de Vlaamse overheid en verschillende Vlaamse provincies en steden dragen hun steentje bij.

De inkomsten van de campagne worden steeds op dezelfde manier verdeeld. 70% van de inkomsten gaat naar projecten van leden en naar eigen projecten in het Zuiden, 30% van de inkomsten besteden we aan educatie en beleidsbeïnvloeding. 

inkomsten globaal 2015kosten taartdiagram


70% van de eigen inkomsten (fondsenwerving en verkoop) gaat naar projecten van leden en naar eigen projecten in het Zuiden, 30% van de inkomsten besteden we aan educatie en beleidsbeïnvloeding.

10% van de bruto-inkomsten (alle inkomsten samen) wordt besteed aan het algemeen secretariaat, de boekhouding, de personeelsdienst, ICT, logistiek,… Dergelijke kosten noemen we kosten voor algemeen beheer. De kost voor de fondsenwerving en merchandising bedraagt 7%.


Meer Cijfers
  • Een gedetailleerd overzicht van de opbrengsten van de 11.11.11-campagnes vind je hier.
  • Meer informatie over de inkomsten en uitgaven van 11.11.11 vind je op de laatste pagina’s van onze activiteitenverslagen.

 

Hoeveel verdient de directeur van 11.11.11?
Het 11.11.11-personeel is ingedeeld in 8 looncategorieën. Looncategorie 8 is voorbehouden voor de algemeen directeur. De directeur van 11.11.11 verdient 70.133,14 brutojaarloon inclusief dertiende maand en vakantie (2016). Dat is € 5.038,3 bruto per maand.Hoe kan je 11.11.11 steunen?

Elk jaar rond 11 november gaan heel wat vrijwilligers de straat op of organiseren een activiteit voor 11.11.11. Dat is de meest directe manier waarop je ons kan steunen. Maar ook de rest van het jaar kan je 11.11.11 steunen.  

Doe een online gift  (vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest waardoor je 45% van je gift kan recupereren via je belastingen) of steun ons elke maand met een vaste gift.  

Koop iets in onze webwinkel. Met onze unieke kalender of uitgebreid gamma aan wenskaarten doe je altijd iemand plezier. 

Heb je iets te vieren en wil je 11.11.11 laten meevieren? Vraag dan de genodigden om het cadeau in de vorm van een gift aan 11.11.11 te schenken. Nog een laatste tip: neem 11.11.11 op in je testament. Ook als je er niet meer bent, kan je het verschil maken voor mensen in het Zuiden.

Op onze steunpagina vind je alle informatie. Alvast bedankt.

Hoe kan je meedoen met 11.11.11?

11.11.11 is een echte vrijwilligersbeweging. 20.000 vrijwilligers, dat kan tellen. Jong en ouder. Hun inzet is groot en hun engagement soms heel divers. Van enkele uren per jaar tot een echte coördinatorsrol. Tijdens de campagneperiode maar ook daarbuiten. Zoveel mensen, zoveel engagementen. 

Wil je meedoen met onze najaarscampagne?
Sluit je aan bij een bestaande 11.groep of organiseer zelf of met je vrienden een eigen actie. Er zijn vrijwillligers die boeken verkopen voor 11.11.11, velen gaan deur aan deur tijdens het campagneweekend, organiseren een sportactiviteit, een brunch of een Quiz. Of wil je iets doen op school? Ook dat kan. Elk jaar werken we een educatief aanbod uit rond het campagnethema ...

Maar ook buiten de campagneperiode ben je welkom
Werk je graag met groepen? Dan kan je workshops of activiteiten begeleiden. Spreek je graag mensen aan tijdens evenementen? Dan ben jij misschien onze nieuwe festivalmedewerker. Werk je graag mee aan het lokaal mondiaal beleid in je gemeente? Dan ben je meer dan welkom in een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

Vaak zoeken we mensen voor concrete opdrachten. Meewerken aan het jongerenmagazine, foto’s nemen tijdens een actie, interviews uitschrijven, helpen tijdens een evenement…. Wil je graag op de hoogte blijven van deze 'vacatures'? Stuur dan een mailtje naar onze vrijwilligerscoach@11.be.

 

Wat doet 11.11.11 zelf voor het klimaat?

Welke inspanningen doet 11.11.11 zelf om zijn CO2-uitstoot te verminderen?

11.11.11 ijvert voor een efficiënte aanpak van de klimaatopwarming, onder meer omdat de mensen in het Zuiden er de dupe van zijn. In het Noorden zetten we overheden onder druk en sensibiliseren we de bevolking. Maar we passen onze boodschap ook toe op onze eigen organisatie. De medewerkers van het ecoteam zien erop toe dat onze werking zo milieuvriendelijk mogelijk verloopt.

In 2013 werden onze inspanningen beloond. We ontvingen het label ‘ecodynamische onderneming met twee sterren’ van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Meten is weten: actieplan voor 11.11.11

Al 4 jaar meten we ons verbruik van zaken die een impact hebben op het milieu (verbruik van elektriciteit, water, papier, enz.).

Met die meetresultaten maakt het ecoteam een actieplan op voor de organisatie. In 2012 hebben we de metingen uitgebreid met onze landenkantoren in het Zuiden.

Vanaf 2013 doen ook de gastorganisaties die gevestigd zijn in ons kantoorgebouw te Brussel eraan mee.

De domeinen met de grootste milieu-impact zijn gas- en elektriciteit

electriciteitsverbruik graphic

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om energie te besparen:

  • Energiezuinige servers met thin client pc’s
  • Oude schermen werden vervangen door energiezuinige TFT-schermen
  • Communicatiekalender met tips om energie te besparen voor het personeel, onze huurders, onze collega’s in het Zuiden en de povinciale kantoren
  • 11.11.11 gebruikt groene stroom
  • Alternatieven voor TL-verlichting
  • In 2013 installeerden we nieuwe aardgascondensatieketels. Het gaat om 2 kleine condensatieketels ipv één grote. Bij geringe vraag wordt één van beide uitgeschakeld.


gasverbruik

 

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om het gasverbruik te verminderen:

  • Er werd dakisolatie geplaatst waar mogelijk
  • Er werd een flexibeler verwarmingssysteem geinstalleerd (herfst/winter/lente en werkweek/weekend)
 

Mobiliteit bij 11.11.11

Mobiliteit is uiteraard onvermijdelijk. Voor verplaatsingen in Vlaanderen stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer. Nationale en internationale vliegtuigreizen veroorzaken echter een groot deel van onze CO2-uitstoot.

vliegtuigreizen hoofdkantoor en zuidkantoren
Door de aard van onze activiteiten moeten we regelmatig vliegen. We proberen om dit tot een (steeds kleiner) minimum te beperken.
woon werkvervoer92% van al onze woon-werkverplaatsingen wordt afgelegd met het openbaar vervoer of met de fiets

11.11.11 en CO2

Om te weten wat de impact van onze organisatie is op het klimaat, zetten we de belangrijkste factoren om in hoeveelheid CO2.


co2verbruik

Deel dit artikel