Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

11.11.11 vecht tegen onrecht. We doen dit niet alleen. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten.

Wat doet 11.11.11?

Wellicht ken je 11.11.11 vooral van de campagne die elk jaar doorgaat rond 11 november. Vele tienduizenden sympathisanten en vrijwilligers gaan dan de straat op voor ons, nemen deel aan onze activiteiten of organiseren zelf een activiteit. Maar ook de andere 11 maanden van het jaar zitten we niet stil. 

In het Zuiden

We vinden het belangrijk dat er overal scholen en ziekenhuizen zijn. Maar nóg belangrijker is dat landen zelf onderwijs en gezondheidszorg organiseren, dat ze alle basisrechten garanderen en de democratie respecteren.

Daarom kiezen we voor oplossingen op lange termijn. We steunen partnerorganisaties in DR Congo, Rwanda, Burundi, Peru, Ecuador, Bolivia, de Filipijnen en Indonesië. Zij strijden voor een open, tolerante maatschappij en tegen ongelijkheid. Ook mensenrechtenverdedigers kunnen rekenen op onze steun.

Via de Vlaamse organisaties die lid zijn van onze koepelwerking  steunen we ook projecten en partners in andere landen. 


In het Noorden


We beïnvloeden onze politici, zowel op Vlaams, federaal, Europees en internationaal niveau. Want door de juiste beslissingen te nemen kunnen zij de armoede en het onrecht in de wereld sterk verminderen. 

Met debatten, lezingen, campagnes en scholenwerking stimuleren we iedereen om na te denken over ongelijkheid, duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid .

 

Waar komt het geld van 11.11.11 vandaan en waar gaat het naartoe?

Onze belangrijkste inkomstenbron is uiteraard de jaarlijkse 11.11.11-campagne.  Daarnaast ontvangen we elk jaar bijna evenveel middelen van de federale overheid, maar ook de Vlaamse overheid en verschillende Vlaamse provincies en steden dragen hun steentje bij.

De inkomsten van de campagne worden steeds op dezelfde manier verdeeld. 70% van de inkomsten gaat naar projecten van leden en naar eigen projecten in het Zuiden, 30% van de inkomsten besteden we aan educatie en beleidsbeïnvloeding. 

Campagneopbrengsten 2017

Meer cijfers

  • Een gedetailleerd overzicht van de opbrengsten van de 11.11.11-campagnes vind je hier.
  • Meer informatie over de inkomsten en uitgaven van 11.11.11 vind je op de laatste pagina’s van onze activiteitenverslagen. 

Hoeveel verdient de directeur van 11.11.11?


Het 11.11.11-personeel is ingedeeld in 8 looncategorieën. Looncategorie 8 is voorbehouden voor de algemeen directeur. In 2017 verdient de directeur van 11.11.11 € 5.139,65 per maand (brutomaandloon). Hij krijgt ook een dertiende maand en dubbel vakantiegeld.

Hoe kan je 11.11.11 steunen?

Doe een online gift (vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest waardoor je 45% van je gift kan recupereren via je belastingen) of steun ons elke maand met een vaste gift.

Koop iets in onze webwinkel. Met onze unieke kalender of uitgebreid gamma aan wenskaarten doe je altijd iemand plezier.

Heb je iets te vieren en wil je 11.11.11 laten meevieren? Vraag dan de genodigden om het cadeau in de vorm van een gift aan 11.11.11 te schenken. Nog een laatste tip: neem 11.11.11 op in je testament. Ook als je er niet meer bent, kan je het verschil maken voor mensen in het Zuiden.

Op onze steunpagina vind je alle informatie. Alvast bedankt.

Hoe kan je meedoen met 11.11.11?

Een beweging als 11.11.11 staat of valt met haar vrijwilligers. Je kan onze acties versterken, onrecht aankaarten, oplossingen aanreiken, geld inzamelen tijdens de campagne en nog veel meer.

Waar ben je goed in ? Wat doe je graag? Heb je veel vrije tijd of slechts enkele uurtjes? Het maakt niet uit. Bij de vrijwilligers van 11.11.11 is er voor elk wat wils. Kijk hier wat je allemaal kan doen en word 1 van 11.11.11.

 

 

Wat doet 11.11.11 zelf voor het klimaat?

Welke inspanningen doet 11.11.11 zelf om zijn CO2-uitstoot te verminderen?

11.11.11 ijvert voor een efficiënte aanpak van de klimaatopwarming, onder meer omdat de mensen in het Zuiden er de dupe van zijn. In het Noorden zetten we overheden onder druk en sensibiliseren we de bevolking. Maar we passen onze boodschap ook toe op onze eigen organisatie. De medewerkers van het 11.11.11-ecoteam zien erop toe dat onze werking zo milieuvriendelijk mogelijk verloopt.

Meten is weten: actieplan voor 11.11.11

Al 4 jaar meten we ons verbruik van zaken die een impact hebben op het milieu (verbruik van elektriciteit, water, papier, enz.).

Met die meetresultaten maakt het ecoteam een actieplan op voor de organisatie. In 2012 hebben we de metingen uitgebreid met onze landenkantoren in het Zuiden.

Vanaf 2013 doen ook de gastorganisaties die gevestigd zijn in ons kantoorgebouw te Brussel eraan mee.

De domeinen met de grootste milieu-impact zijn gas- en elektriciteit

electriciteitsverbruik graphic

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om energie te besparen:

  • Energiezuinige servers met thin client pc’s
  • Oude schermen werden vervangen door energiezuinige TFT-schermen
  • Communicatiekalender met tips om energie te besparen voor het personeel, onze huurders, onze collega’s in het Zuiden en de povinciale kantoren
  • 11.11.11 gebruikt groene stroom
  • Alternatieven voor TL-verlichting
  • In 2013 installeerden we nieuwe aardgascondensatieketels. Het gaat om 2 kleine condensatieketels ipv één grote. Bij geringe vraag wordt één van beide uitgeschakeld.


gasverbruik

 

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om het gasverbruik te verminderen:

  • Er werd dakisolatie geplaatst waar mogelijk
  • Er werd een flexibeler verwarmingssysteem geinstalleerd (herfst/winter/lente en werkweek/weekend)
 

Mobiliteit bij 11.11.11

Mobiliteit is uiteraard onvermijdelijk. Voor verplaatsingen in Vlaanderen stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer. Nationale en internationale vliegtuigreizen veroorzaken echter een groot deel van onze CO2-uitstoot.

vliegtuigreizen hoofdkantoor en zuidkantoren
Door de aard van onze activiteiten moeten we regelmatig vliegen. We proberen om dit tot een (steeds kleiner) minimum te beperken.
woon werkvervoer92% van al onze woon-werkverplaatsingen wordt afgelegd met het openbaar vervoer of met de fiets

11.11.11 en CO2

Om te weten wat de impact van onze organisatie is op het klimaat, zetten we de belangrijkste factoren om in hoeveelheid CO2.


co2verbruik

Deel dit artikel