Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

11.11.11 vecht tegen onrecht. We doen dit niet alleen. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten.

Wat doet 11.11.11?

Wellicht ken je 11.11.11 vooral van de campagne die elk jaar doorgaat rond 11 november. Vele tienduizenden sympathisanten en vrijwilligers gaan dan de straat op voor ons, nemen deel aan onze activiteiten of organiseren zelf een activiteit. Maar ook de andere 11 maanden van het jaar zitten we niet stil. 

In het Zuiden

We vinden het belangrijk dat er overal scholen en ziekenhuizen zijn. Maar nóg belangrijker is dat landen zelf onderwijs en gezondheidszorg organiseren, dat ze alle basisrechten garanderen en de democratie respecteren.

Daarom kiezen we voor oplossingen op lange termijn. We steunen partnerorganisaties in DR Congo, Rwanda, Burundi, Peru, Ecuador, Bolivia, de Filipijnen en Indonesië. Zij strijden voor een open, tolerante maatschappij en tegen ongelijkheid. Ook mensenrechtenverdedigers kunnen rekenen op onze steun.

Via de Vlaamse organisaties die lid zijn van onze koepelwerking  steunen we ook projecten en partners in andere landen. 


In het Noorden


We beïnvloeden onze politici, zowel op Vlaams, federaal, Europees en internationaal niveau. Want door de juiste beslissingen te nemen kunnen zij de armoede en het onrecht in de wereld sterk verminderen. 

Met debatten, lezingen, campagnes en scholenwerking stimuleren we iedereen om na te denken over ongelijkheid, duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid .

 

Waar komt het geld van 11.11.11 vandaan en waar gaat het naartoe?

Onze belangrijkste inkomstenbron is uiteraard de jaarlijkse 11.11.11-campagne. Daarnaast ontvangen we elk jaar bijna evenveel middelen van de federale overheid, maar ook de Vlaamse overheid en verschillende Vlaamse provincies en steden dragen hun steentje bij.

De inkomsten van de campagne worden steeds op dezelfde manier verdeeld. 70% van de inkomsten gaat naar het Zuiden via eigen projecten en projecten van onze leden, 30% van de inkomsten besteden we aan educatie en beleidsbeïnvloeding.

campagneopbrengst-2018

Meer cijfers

 • Een gedetailleerd overzicht van de opbrengsten van de 11.11.11-campagnes vind je hier.
 • Meer informatie over de inkomsten en uitgaven van 11.11.11 vind je op de laatste pagina’s van onze activiteitenverslagen.

Hoeveel verdient de directeur van 11.11.11?


Het 11.11.11-personeel is ingedeeld in 8 looncategorieën. Looncategorie 8 is voorbehouden voor de algemeen directeur. Het brutomaandloon van de directeur van 11.11.11 bedroeg op 1 januari 2018 € 5.242,15. Hij krijgt ook een dertiende maand en dubbel vakantiegeld.

Hoe kan je 11.11.11 steunen?

Doe een online gift (vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest waardoor je 45% van je gift kan recupereren via je belastingen) of steun ons elke maand met een vaste gift.

Koop iets in onze webwinkel. Met onze unieke kalender of uitgebreid gamma aan wenskaarten doe je altijd iemand plezier.

Heb je iets te vieren en wil je 11.11.11 laten meevieren? Vraag dan de genodigden om het cadeau in de vorm van een gift aan 11.11.11 te schenken. Nog een laatste tip: neem 11.11.11 op in je testament. Ook als je er niet meer bent, kan je het verschil maken voor mensen in het Zuiden.

Op onze steunpagina vind je alle informatie. Alvast bedankt.

Hoe kan je meedoen met 11.11.11?

Een beweging als 11.11.11 staat of valt met haar vrijwilligers. Je kan onze acties versterken, onrecht aankaarten, oplossingen aanreiken, geld inzamelen tijdens de campagne en nog veel meer.

Waar ben je goed in ? Wat doe je graag? Heb je veel vrije tijd of slechts enkele uurtjes? Het maakt niet uit. Bij de vrijwilligers van 11.11.11 is er voor elk wat wils. Kijk hier wat je allemaal kan doen en word 1 van 11.11.11.

 

 

Wat doet 11.11.11 zelf voor het klimaat?

Label Ecodynamische onderneming

Na de toekenning in 2016 heeft 11.11.11 in oktober 2019 opnieuw het label behaald van Ecodynamische Onderneming.

Dit label werd uitgereikt door Leefmilieu Brussel na een grondige audit van de inspanning van 11.11.11 om de werking te verduurzamen.

ecodynamische-onderneming-2019

Welke inspanningen doet 11.11.11 zelf om zijn CO2-uitstoot te verminderen?

11.11.11 ijvert voor een efficiënte en urgente aanpak van de klimaatopwarming, onder meer omdat de mensen in het Zuiden er de dupe van zijn. In het Noorden zetten we overheden onder druk en sensibiliseren we de bevolking. Maar we passen onze boodschap ook toe op onze eigen organisatie. De medewerkers van het 11.11.11-ecoteam zien erop toe dat onze werking zo duurzaam mogelijk verloopt.

Meten is weten: actieplan voor 11.11.11

Al sinds 2010 meten we ons verbruik van zaken die een impact hebben op het milieu (verbruik van elektriciteit, water, papier, enz.). Het gaat hier dan over het verbruik van 11.11.11 en van de 12 organisaties die in onze gebouwen gehuisvest zijn.

Met die meetresultaten maakt het Ecoteam een actieplan op voor de organisatie. In 2012 hebben we de metingen uitgebreid met onze landenkantoren in het Zuiden.

Papierverbruik

Papierverbruik15-18

11.11.11 neemt o.a. volgende maatregelen i.v.m. het papierverbruik:

 • De printers printen standaard recto-verso.
 • Het aantal printers in huis werd gehalveerd.
 • Het papier is 100% gerecycleerd.
 • Dossiers worden in hoofdzaak digitaal verspreid.

Gas- en elektriciteit

elektriciteit in kWh15-18

zonnepanelen elektriciteit15-18

11.11.11 neemt o.a. volgende maatregelen i.v.m. het elektriciteitsverbruik:

 • Installatie van 44 zonnepanelen
 • Energiezuinige servers met thin client pc’s
 • Oude schermen werden vervangen door energiezuinige LCD-schermen
 • Aankoop van 100% groene stroom
 • Vervangen van TL-verlichting door ledlampen

gasverbruik in kWh15-18
11.11.11 neemt o.a. volgende maatregelen om het gasverbruik te verminderen:

 • Er werd dakisolatie geplaatst waar mogelijk.
 • 11.11.11 installeerde nieuwe aardgascondensatieketels. Het gaat om 2 kleine condensatieketels i.p.v. één grote. Bij geringe vraag wordt één van beide uitgeschakeld.
 • Tussen alle radiatoren en de buitenmuren werd reflecterende isolatie aangebracht.

Mobiliteit bij 11.11.11

De recente forse stijging van het aantal km vliegreizen heeft te maken met een andere telling. 11.11.11 telt voortaan niet alleen de vliegreizen van de eigen medewerkers, maar ook alle vliegreizen die te maken hebben met initiatieven die door 11.11.11 genomen werden. Bijvoorbeeld: alle vliegreizen die geboekt worden voor een grote internationale conferentie.

 

vliegreizen in km15-18

11.11.11 neemt o.a. volgende maatregelen i.v.m. vliegreizen:

 • Op basis van dat totaal aantal km betaalt 11.11.11 vanaf 2019 een vliegtaks. Die taks wordt besteed aan klimaatprojecten van onze partners in het Zuiden.
 • 11.11.11 maakt gebruik van een installatie voor video-conferentie.

woon werkverkeer2019 met legende

11.11.11 neemt o.a. volgende maatregelen i.v.m. woon-werk verplaatsingen:

 • Woon-werk verplaatsingen met openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald.
 • 11.11.11 beschikt over een grote overdekte en beschermde fietsstalling.
 • Woon-werkverplaatsingen met de fiets worden vergoed.

 

 

Deel dit artikel