11.11.11 roept op tot transparante en dynamische VN-database Israëlische nederzettingen

Een nederzetting vlakbij Bethlehemen en Beit Sahour

In december 2017 zal de VN-Mensenrechtencommissaris een nieuwe database publiceren van private bedrijven en banken die betrokken zijn in de Israëlische nederzettingenindustrie. 11.11.11 en 52 andere organisaties benadrukken dat deze database transparant en dynamisch moet zijn. Europese lidstaten moeten hiertoe actief samenwerken met de Hoge VN-Mensenrechtencommissaris.

De VN-Mensenrechtenraad gaf in maart 2016 de opdracht om een nieuwe VN-database te ontwikkelen van Israëlische en internationale bedrijven die betrokken zijn in de Israëlische nederzettingenindustrie. België en andere Europese lidstaten onthielden zich in maart 2016 bij de stemming over de resolutie die het mandaat gaf om de VN-database te creëren.

Deze database moest eigenlijk al in maart 2017 klaar zijn, maar onder zware Amerikaanse en Israëlische druk werd publicatie van de database uitgesteld tot december 2017.

Cruciaal instrument

De nieuwe VN-database is een cruciaal instrument om de illegale Israëlische nederzettingen te bestrijden. Banken en private bedrijven bieden de financiële basis voor de instandhouding en uitbreiding van de nederzettingenindustrie. De VN-database biedt enorme mogelijkheden om de druk te verhogen op deze actoren, opdat ze desinvesteren uit de Israëlische nederzettingen.

Op een moment dat de internationale gemeenschap nalaat om ernstige druk uit te oefenen op Israël om zijn nederzettingen- en annexatiebeleid stop te zetten, is het cruciaal om via andere manieren de nederzettingen tegen te werken. Het werk van Israëlische organisaties als Who Profits is hierbij cruciaal.

Dynamische database

België en andere EU-lidstaten kunnen een veel actievere rol opnemen en expliciet duidelijk maken dat de Amerikaans-Israëlische druk onaanvaardbaar is. Ze kunnen er ook op toezien dat de database transparant is en openstaat voor bijdragen van civiele maatschappij-organisaties en lokale mensenrechtenverdedigers, en kunnen een actieve rol opnemen in de regelmatige herziening van de lijst van ondernemingen.

Als blijkt dat Belgische private actoren betrokken zijn in de nederzettingenindustrie, kan ook bekeken worden of er nood is aan aanvullende regulerende maatregelen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels