'Millenniumtop is contraproductief'

'Millenniumtop is contraproductief'
De top van Verenigde Naties over de Millenniumdoelstellingen zal hoogstwaarschijnlijk uitmonden in een vertraging van de ontwikkeling van de arme landen. Dat zegt Peter Hardstaff van de Britse World Development Movement (WDM).


De VN-top over de Millenniumdoelstellingen (MDG's), acht internationale voornemens rond armoedebestrijding en de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden, wordt van 14 tot 16 september gehouden op het VN-hoofdkwartier in New York. Alle wereldleiders spraken in 2000 af de Millenniumdoelstellingen tegen 2015 te realiseren; de topontmoeting van september is bedoeld om de voortgang te evalueren.
Op 5 augustus kwam de VN met een ontwerpverklaring over de MDG's, een reactie op voorstellen die de ontwikkelingslanden deden in juni. 'Slechts enkele van hun ideeën zijn opgenomen in de ontwerptekst', zegt Hardstaff. De verklaring van juni werd gesteund door China en de G77, een samenwerkingsverband waarin 132 ontwikkelingslanden verenigd zijn. China en de G77 hebben een gezamenlijke bevolking van 4,75 miljard. Dat is driekwart van de wereldbevolking.
Tijdens de top volgende maand zal ook een serie amendementen van de Verenigde Staten worden besproken. Die voorgestelde wijzigingen zin volgens Hardstaff grotendeels tegengesteld aan wat nu in het al afgezwakte voorstel staat. Amerika zou onder meer aandacht willen voor de hervorming van de Verenigde Naties en de strijd tegen het terrorisme.
'Het is triest om te zien dat de Verenigde Naties een document produceren waarin te weinig rekening wordt gehouden met de visie van de ontwikkelingslanden. De Amerikaanse standpunten kunnen de inhoud nog verder afzwakken', zegt Hardstaff. 'Het lijkt erop alsof de Millenniumdoelstellingen, die door alle regeringen ondertekend zijn, een soort koehandel worden.'
De WDM heeft de bijdrage van de G77 vergeleken met de ontwerpverklaring om te laten zien hoe weinig is overgebleven van hun voorstellen. China en de G77 willen:
- Dat in de verklaring geen voorwaarden worden gesteld aan het verstrekken van ontwikkelingshulp. De verklaring van 5 augustus bevat geen enkele verwijzing naar het afschaffen van de huidige voorwaarden die gehanteerd worden bij leningen, hulp en kwijtschelding van schulden.
- Dat de aandacht bij de onderhandelingen van de Doha-onderhandelingsronde over de verdere vrijmaking van de wereldhandel in de eerste plaats uitgaat naar de belangen van de ontwikkelingslanden en pas in de tweede plaats naar het bereiken van een akkoord tegen tegen 2006. In het huidige document wordt alleen verwezen naar de deadline 2006 om een nieuw handelsakkoord op papier te hebben.
- Dat de rijke landen zich opnieuw en concreet engageren om 0,7 procent van hun bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp te besteden. In de ontwerptekst worden landen alleen 'uitgenodigd' om 'een streefdatum' daarvoor vast te stellen.
- Dat ontwikkelingslanden beleidsruimte moeten krijgen om eigen ontwikkelingsstrategieën te formuleren. In de ontwerptekst wordt niet verwezen naar die speling.
- Dat verwezen wordt naar de afspraken die gemaakt werden tijdens de VN-Wereldtop voor Duurzame ontwikkeling die in 2002 werd gehouden in Johannesburg. In de ontwerpverklaring ontbreekt een verwijzing naar die top. (JS/PD)

IPS DOOR:

Deel dit artikel