6,5 miljoen Thaise boeren vrezen vrijhandelsakkoord met VS

Thaise boeren zijn bang dat ze minder gaan verdienen door een vrijhandelsakkoord tussen Thailand en de Verenigde Staten. Volgende week voeren beide landen cruciale besprekingen over vrije handel.


'Door het akkoord zal de armoede toenemen onder de kleine boeren in de provincie', voorspelt Saree Ongsamwong, algemeen secretaris van de Stichting voor Consumenten. Hij verwacht dat tijdens de zesde ronde besprekingen die maandag begint in Chiang Mai, knopen worden doorgehakt. Het Engelstalige dagblad The Nation meldde gisteren dat het akkoord al binnen enkele maanden rond kan zijn.

De Thaise boeren zijn bang dat de lokale markt als gevolg van het Thais-Amerikaanse vrijhandelsakkoord overspoeld wordt door Amerikaanse producten. Witoon Lianchumroom, coördinator van FTW Watch (een landelijke coalitie van niet-gouvernementele organisaties die tegen het vrijhandelsakkoord zijn), schat dat het akkoord gevolgen zal hebben voor 6,5 miljoen Thaise boeren. Ongeveer 60 procent van de Thaise bevolking van 65 miljoen mensen werkt in de landbouw. Zij hebben de laagste inkomens. Het gemiddelde maandinkomen in de landbouw ligt tussen 2.500 baht (52 euro) en 3.000 baht (62 euro).

Eerder tekende de regering van premier Thaksin Shinawatra vrijhandelsakkoorden met China, Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens Witoon gingen duizenden Thaise boeren failliet door goedkope import van Chinese knoflook en uien. Het vrijhandelsakkoord met Australië en Nieuw-Zeeland leidde tot de import van goedkoop vlees uit die landen. Naar schatting 100.000 Thaise boeren werden daar de dupe van omdat ze de concurrentie niet aankonden.

De regering toont echter weinig gevoeligheid voor de bezwaren van de boeren. Saree Ongsamwong verwacht volgende week zo'n 10.000 demonstranten in Chiang Mai. Alleen via straatprotesten kan nog enige invloed worden uitgeoefend, omdat de Thaise regering weinig openheid betracht. 'Er is geen publiek debat geweest en de regering weigert naar onze bezwaren te luisteren', zegt Saree.

Een vrijhandelsakkoord leidt niet alleen tot inkomensverlies voor een deel van de boeren. Een akkoord heeft ook gevolgen voor de Thai die besmet zijn met het HIV-virus dat aids veroorzaakt. Veel van hen zijn afhankelijk van goedkope, lokaal geproduceerde aidsremmers.

'Het overheidsbeleid om goedkope medicijnen te verstrekken aan aidsslachtoffers, wordt bedreigd door het vrijhandelsakkoord', zegt Kamol Uppakaew, voorzitter van het Thaise Netwerk voor Mensen met HIV/Aids. 'De prijs van de medicijnen kan stijgen tot 20.000 baht (413 euro) per maand. Veel mensen die van de nieuwe medicijnen afhankelijk zijn, kunnen dat niet betalen.'

Volgens activisten bemoeilijkt het vrijhandelsakkoord de productie van goedkope medicijnen door staatsbedrijven, vanwege de positie die Washington inneemt als het gaat om patentrechten. Die kwestie komt tijdens de besprekingen van volgende week voor het eerst aan de orde. Andere agendapunten zijn het openen van de financiële dienstensector en de lucratieve telecommunicatie-industrie. (JS/ADR)

IPS DOOR:

Deel dit artikel