60 jaar NAVO

4 april 2009 in Straatsburg

Neen aan de oorlog
Neen aan de NAVO

Oproep van Stuttgart 5 oktober 2008


Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de militaire organisatie NAVO, roepen we iedereen op om in april 2009 in Straatsburg en Kehl te protesteren tegen NAVO's agressieve militaire en nucleaire politiek, en om er onze visie tegenover te plaatsen van een rechtvaardige wereld zonder oorlog.

De NAVO is een groeiende hindernis om de wereldvrede te realiseren. Sedert het einde van de koude oorlog heeft de NAVO zichzelf heruitgevonden als een instrument voor militaire actie vanwege die 'internationale gemeenschap', met inbegrip van de promotie van de 'oorlog tegen terrorisme'. In de realiteit is dit bondgenootschap echter een instrument voor geweldgebuik onder leiding van de VS, met militaire basissen op alle continenten, met het omzeilen van de Verenigde Naties en het internationaal rechtssysteem. De NAVO doet de militarisering versnellen en de bewapeningsuitgaven stijgen - de NAVO-lidstaten staan voor 75% van de totale militaire uitgaven van de wereld. Sedert 1991 wordt een expansionistische agenda doorgedrukt die ten dienste staat van strategische belangen en grondstoffencontrole, waarvoor de NAVO oorlog gevoerd heeft in de Balkans, onder het mom van een zogenaamde 'humanitaire oorlog'. Ze is ook al zeven jaar een brutale oorlog aan het voeren in Afghanistan waar de tragische situatie steeds verergert en waar de oorlog uitdeint naar Pakistan.

In Europa drijft de NAVO de spanningen op en voedt ze een wapenwedloop meto.m. het zogenaamd 'rakettenschild', een massaal atoomarsenaal en een beleid van nucleaire 'first strike'. Het EU beleid wordt steeds nauwer met NAVO verbonden. De huidige en potentiƫle uitbreiding in en naar Oost-Europa en nog verderop, de 'out-of-area'-operaties maken van de wereld een gevaarlijke plek. Het conflict in de Kaukasus geeft duidelijke aanwijzingen van de gevaren. Elk opschuiven van de NAVO grenzen vergroot de mogelijkheid van oorlog, met eventuele inzet van kernwapens.

Vanuit onze visie over een vreedzame wereld, verwerpen wij militaire antwoorden op veralgemeende en regionale crisissen - deze maken deel uit van het probleem, niet van de oplossing. Wij weigeren onder de terreur van nucleaire wapens te moeten leven, en verwerpen de nieuwe wapenwedloop. We moeten de militaire uitgaven doen dalen en deze middelen gebruiken om de menselijke noden te lenigen. We moeten alle buitenlandse militaire basissen sluiten. Wij verzetten ons tegen alle militaire structuren die dienen voor een militaire interventie. We moeten de relaties tussen de volkeren democratiseren en demilitariseren, en nieuwe vormen van vreedzame samenwerking opzetten om een veiliger en rechtvaardiger wereld op te bouwen.

We roepen op om deze boodschap te verspreiden en naar Straatsburg en Kehl te komen om deze visie werkelijkheid te helpen maken. Wij geloven dat een vredevolle wereld mogelijk is.

Neen aan de oorlog

Neen aan de NAVO

Neem deel aan het vierpuntenprogramma van de vredesbeweging om tegen de NAVO te protesteren:

3,4,5 april 2009 in Straatsburg en Kehl

* international resistance camp

* international conference

* direct actions and civil disobedience

* mass demonstration (zaterdag 4 april 13u)

(zie ook www.vrede.be )

Vrede DOOR:

Deel dit artikel