ALTERFIN overschrijdt de kaap van 10.000.000 EUR

Na de mooie winstcijfers voor de eerste helft van dit jaar (347.000 EUR tegen 243.000 EUR in dezelfde periode vorig jaar) kan ALTERFIN nu ook uitpakken met mooie cijfers wat het maatschappelijk kapitaal betreft: begin oktober werd de kaap van 10.000.000 EUR overschreden. Tot op vandaag steeg het maatschappelijk kapitaal in 2009 met 1.165.000 EUR. Het kapitaal werd bijeengebracht door 1331 aandeelhouders, waarvan bijna 1200 particulieren.

De coöperatieve vennootschap ALTERFIN cvba werd eind 1994 opgericht. Als sociale financier mobiliseert ALTERFIN kapitaal in het Noorden dat vervolgens naar organisaties in het Zuiden gekanaliseerd wordt. Het aandelenkapitaal van ALTERFIN is de hoeksteen van de hele financieringsstroom. Het wordt immers rechtstreeks aangewend voor de opbouw van de portefeuille van financieringen aan onze partners.

Het financieren van organisaties in het Zuiden die ten gunste van kleine boeren en ondernemers werken, is per definitie risicovol en hangt samen met de sociale opdracht van ALTERFIN. Vennoot worden van ALTERFIN betekent dus een echt engagement voor mensen en organisaties die geloven in ons initiatief en die zelf een bijdrage willen leveren om investeren in de duurzame ontwikkeling van het Zuiden mogelijk te maken.

Het spreekt voor zich dat ALTERFIN er alles aan doet om geen verlies te lijden. Onze resultaten uit het verleden bevestigen deze bekommernis: onze activiteiten zijn sinds 1998 winstgevend. Sinds 2000 heeft ALTERFIN op basis van haar resultaten elk jaar een bescheiden doch stijgend dividend uitgekeerd. Hiermee bewijst ALTERFIN dat ze – als sociale investeerder – op een duurzame manier omgaat met het haar toevertrouwde kapitaal.

ALTERFIN, dat over het boekjaar 2008 een dividend van 4% uitkeerde, kan dankzij haar sterk rendement en haar sterke sociale impact vrij gemakkelijk nieuwe aandeelhouders aantrekken. En het is dankzij de participatie van onze 1331 aandeelhouders (voornamelijk particulieren) dat we vandaag zo’n mooie cijfers kunnen voorleggen. De kaap van 10.000.000 EUR werd genomen dankzij het intekenen van een Brussels echtpaar, aandeelhouders sinds 2003, op 20 bijkomende aandelen. “Wij investeren in ALTERFIN volgens onze financiële mogelijkheden. Zeker nu, in deze tijden van financiële crisis, moet het werk van ALTERFIN ondersteund worden. De arme mensen in het Zuiden hebben nu meer dan ooit onze steun nodig om hun economische projecten of de productie van hun gewassen te verzekeren. Wat ons in ALTERFIN aanspreekt? De soberheid en de flexibiliteit waarmee de coöperatieve vennootschap beheerd wordt”, getuigt het echtpaar.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie contacteert u:
Wendy Schats, verantwoordelijke communicatie, ALTERFIN cvba, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, tel. 02 538 58 62, gsm 0478 88 02 11, www.alterfin.be

De coöperatieve vennootschap ALTERFIN is het resultaat van een samenwerking tussen ngo’s (11.11.11, Vredeseilanden, Oxfam Wereldwinkels, ...), banken (Triodos en BNP Paribas Fortis) en bijna 1200 particuliere aandeelhouders. ALTERFIN financiert microfinancieringsorganisaties en associaties van kleine boeren. Meer informatie op www.alterfin.be

Deel dit artikel