Anti-oorlogsplatform uit nieuw protest vier jaar na invasie Irak

Betoging te Brussel op zondag 18 maart 2007

Persbericht (8 maart 2007)

Op 20 maart 2007 zal het vier jaar geleden zijn dat de VS in weerwil van het internationaal recht en onder valse, manipulerende argumenten Irak binnenvielen.


Vandaag is meer dan ooit duidelijk dat deze invasie de regionale instabiliteit en de ellende voor de lokale bevolking alleen maar heeft vergroot. Elke dag vallen er tientallen, soms zelfs honderden slachtoffers. Aan de oorlog en bezetting hangt een prijskaartje van 280 miljoen dollar per dag, een waanzinnig bedrag dat betere doelen zou kunnen dienen.

De internationale vredesbeweging wil deze trieste verjaardag niet zomaar laten passeren. In de VS roept de vredesbeweging op om de mars op het Pentagon van 40 jaar geleden (Vietnamoorlog) nog eens over te doen. Hun belangrijkste eis is: troepen uit Irak. Het Anti-Oorlogsplatform, een brede coalitie van organisaties uit diverse hoek, vindt het verzet tegen de oorlog in de VS ontzettend belangrijk en geeft zijn volledige steun aan de acties daar.

In België roept het Anti-Oorlogsplatform op om deel te nemen aan een vredesbetoging in Brussel op 18 maart 2007. Het doet dat op basis van een reeks eisen die geformuleerd zijn in een platformtekst en inmiddels door 67 organisaties is ondertekend. Naast de oorlog en bezetting in Irak gaat er ook aandacht naar de bezetting van de Palestijnse gebieden en de gevolgen van de oorlog in Libanon. Het gaat telkens om dezelfde desastreuze politiek van militaire macht en gebrek aan respect voor het internationaal (humanitair) recht die een hele regio destabiliseert. Het Anti-Oorlogsplatform waarschuwde daarom al eerder voor nieuwe destabiliserende oorlog tegen Iran. Het vraagt een nucleaire wapenvrije zone in het Midden-Oosten, waarbij elk land op zijn verplichtingen moet worden gewezen, en dat geldt onder meer m.b.t. de verrijking van Uranium in Iran en het atoomwapenarsenaal in Israël.

Het Anti-Oorlogsplatform benadrukt dat het alle geweld tegen burgers, van welke zijde ook, veroordeelt. Het kant zich voorts tegen elke directe en indirecte samenwerking met de bezettingstroepen. Het herinnert de regering nogmaals aan haar belofte in het regeerakkoord om de akkoorden met de VS m.b.t. de oorlogstransporten te herzien. In het licht van de komende verkiezingen stuurt het Anti-Oorlogsplatform een brief aan alle democratische politieke partijen waarin hun standpunt wordt gevraagd t.a.v. de eisen uit de platformtekst.

De deelnemers aan de manifestatie verzamelen om 14u aan het Brusselse Noord-Station. Daar zullen een aantal korte toespraken worden gehouden. Vervolgens trekt de manifestatie naar de Amerikaanse ambassade, voor een ‘Die-in’ en 2 minuten stilte uit solidariteit met de slachtoffers. De manifestanten zullen een rouwband dragen. De ordewoorden van de betoging zijn: * Geen oorlog, geen bezetting  * Geen Belgische medeplichtigheid * Vrede voor het Midden-Oosten

Volgende organisaties hebben de platformtekst (zie www.geenoorlog.be) ondertekend en roepen mee op (per 8 maart 2007)

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse NZ Beweging * Aardewerk * Amitié et Fraternité Belgique Irak * Animo * Artsen voor Vrede * Association Belgo-Palestinienne * Association Culturelle Joseph Jacquemotte * Attac Liège * Attac Vlaanderen *AWSA (Arab Women Solidarity Association) * Brussels Tribunal * CADTM * Centre Avec * Christenen voor het Socialisme * CJEF  * CNAPD *  CNCD - 11.11.11 *  CoCABe (composante de la Communauté Arabe de Belgique) * CODIP * Comac * Comité Afrique Australe * Comité de Surveillance Otan * Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient – Luxembourg  * Commission Justice et Paix * Coordination Zapatiste Indigène * Démocratie Plus * Ecolo * FC Poppesnor * Forum Nord Sud * Friends of the Earth Belgium * Groen! * Greenpeace  * Intal * Jeunes CSC  * Kommunistische Partij * LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) * LEF (Links Ecologisch Forum) * Magasins du monde * Marianne * MIR – IRG * MOC * Mouvement Citoyen Palestine  * Mouvement Chrétien pour la Paix  * Mouvement des Jeunes Socialistes  * Oxfam Solidariteit/Solidarité * Oxfam Wereldwinkels * Pax Christi Wallonie-Bruxelles *  Pro Paz Colombie * PVDA, Partij van de Arbeid van België * Radio Al Manar * SAP (Socialistische Arbeiderspartij) * SCI * Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede in Guatemala * StopUsa * UCOS  (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) * t Uilekot * ULDP (Union Liégeoise pour la Démocratie et la Paix) * Une Autre Gauche * Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling * Vlaams Palestina Komitee * Vlaamse Jeugdraad * Vrede vzw * Vredesactie * Vredeshuis Aalst * Vrouwen Overleg Komitee * Wereldcentrum vzw * Werkplaats voor Theologie en Maatschappij

Deel dit artikel