Asokapé, het prille succes van verenigde koffieboeren

Santiago Pop Bá is in het hart van Guatemala koffieproducent, leraar en één van de bestuursleden van Asokapé. Zijn vereniging van koffieboeren krijgt ondersteuning van Apodip, een partner van Trias.


Hoe en waarom werd Asokapé opgericht?

Santiago Pop Bá: "De koffieplant is naar Guatemala gebracht door de Duitsers in 1888. De koffieplantages van Chiquixji werden gevestigd in 1920. Voor haar huidige inwoners is een leven zonder koffieplant ondenkbaar. De opbrengst uit de koffieoogst is voor alle gezinnen hier de voornaamste bron van inkomen. Toen tien jaar geleden de koffieprijs drastisch daalde, startte een lang zoekproces van enkele gedreven koffieproducenten die de vereniging Asokapé oprichtten."

"Uiteindelijk kwam Asokapé in 2011 in een stroomversnelling terecht na haar sensibiliseringscampagne. 52 personen, waaronder vijftien vrouwen, schreven hun percelen in bij Asokapé. Bovendien investeerde de nationale koffievereniging van Guatemala, Anacafé, in een kweekproject voor Asokapé. Het gaf scheuten van koffieplanten en een donatie van 20 000 quetzales (2 000 euro, nvdr) om het kweekproces succesvol te volbrengen.

Waaruit bestaat de werking van jullie koffievereniging?

"Elk lid van Asokapé verzorgt zijn/haar eigen koffieteelt en betaalt een maandelijkse bijdrage van 10 quetzales (1 euro, nvdr). In ruil daarvoor kan hij/zij genieten van de opleidingsmomenten en landbouwtechnisch advies verzorgd door Apodip. Die koopt bovendien de koffiebonen van de ingeschreven percelen op, en dat tegen een gunstigere prijs dan de lokale marktprijs."

"Trouwens, dankzij onze concurrentiële prijs is ook de koffieprijs op de lokale markt gestegen. Daardoor haalt de hele gemeenschap profijt uit het bestaan van Asokapé. Dat is de grootste voldoening die we hebben. De koffie die we aankopen van de producenten, drogen en pellen we op de plantage van Dieseldorf. Deze boerderij, inclusief koffieverwerkingsmachines, huurt Asokapé gedurende de oogstmaanden van een Duitse ondernemer. In Chiquixji is dat tussen oktober en februari. De gedroogde koffie transporteren enkele producenten van Asokapé dan weer naar de volgende koffieverwerkers in de productielijn."

Hoe past Apodip in het plaatje van Asokapé?

"Apodip leidt producenten en jongeren binnen Asokapé dus op en begeleidt hen in kwaliteitsbevorderende kweekmethoden en ondernemerschap. Dat vormt de grootste meerwaarde voor onze producenten, naast de betere prijzen die zij ontvangen voor hun koffie. Initieel stond Apodip ons bij met advies. Nu Apodip overtuigd is van onze wilskracht en organisatie, kent het ons fondsen toe die het op haar beurt aanvraagt en verantwoordt bij instanties als Solidaridad uit Guatemala of Trias uit België. Enkel dankzij die fondsen kan Asokapé de producenten de betere prijzen betalen voor hun oogst."

"Via de kanalen van Apodip kan Asokapé een speler op de wereldmarkt worden door te werken volgens de normen van Fairtrade. In februari 2012 heeft Asokapé voor het eerst een container met eerlijke koffie verscheept naar de Verenigde Staten. Dat hadden we nooit alleen kunnen realiseren."

Met welke moeilijkheden heeft Asokapé vooral te kampen? En welke oplossingen bieden jullie daarvoor?

"Als gevolg van de dalende koffieprijs ontstond een migratiegolf. Vooral de jongeren trokken naar de hoofdstad of naar de kuststreek om zich te wijden aan de teelt van bananen, palmolie en papaja. Soms verkochten hun ouders hun gronden en trokken weg. Dat betekende een groot verlies aan knowhow in de koffieteelt. De opleidingen van Apodip bieden hiervoor een  oplossing."

"Dankzij Anacafé en Apodip hebben we een concreet project uitgewerkt voor twintig jongeren, zowel meisjes als jongens, om 15.000 scheuten klaar te maken om de teelt te vernieuwen. Hiermee pakken we een tweede probleem aan, namelijk de te geringe opbrengst per perceel. De grootste hinderpaal is dat deze regio geen basisuitrusting heeft qua gezondheidszorg, de wegeninfrastructuur is slecht onderhouden, het onderwijs laat te wensen over. Asokapé schept werkgelegenheid en belooft een belangrijke handelspartner te worden in deze streek. Op die manier kunnen we druk uitoefenen op de lokale autoriteiten om hun verantwoordelijkheden op te nemen en op de plaatselijke bevolking om de autoriteiten wakker te schudden."

Wat zijn de belangrijkste plannen voor Asokapé?

"In onze actieplannen is opgenomen dat we dit jaar een eigen terrein zullen kopen, tot nog toe installeerde Asokapé haar zetel in de woningen van de verschillende bestuursleden. We zijn ook bezig met het overgangsproces van conventionele koffie naar biologische, zoals afgesproken met Apodip. Dat overgangsproces zou drie jaar duren. Maar het belangrijkste is dat we van start gegaan zijn."

www.triasngo.be

Deel dit artikel