Baby Mariam krijgt nu ook felicitaties van minister De Decker

Vandaag (2 september) kreeg minister De Decker een mega cadeau. Een goedgevulde doos met 37.627 handtekeningen voor Mariam, een baby uit Burkina Faso. Mariam is het middelpunt van de campagne van de derdewereldorganisatie Wereldsolidariteit, die oproept voor “meer sociale zekerheid wereldwijd”. De geboorte van Mariam staat symbool voor de grote nood aan sociale zekerheid in de derde wereld, waar 8 op 10 mensen geen sociale zekerheid hebben. En had  Minister De Decker ook een geschenk? Dat was de vraag van het onderhoud op het kabinet van Ontwikkelingssamenwerking.

Felicitaties
De delegatie van Wereldsolidariteit kreeg uitgebreide felicitaties van het kabinet voor hun originele uitwerking van de campagne en de massa handtekeningen. Op twee maanden tijd verzamelde Wereldsolidariteit 37.627 handtekeningen in lokale groepen in heel Vlaanderen. Mariam was eregaste op paasvieringen, lentefeesten en op de dag van de KWB. Ze kwam op televisie en stond op het podium van het muziekfestival Mano Mundo. Mariam bezocht scholen, markten en kraamafdelingen van ziekenhuizen.
Erg onder de indruk benadrukte de kabinetchef Pierre Vaesen dat “sensibilizering heel belangrijk is, ook omdat het de bekommernis is van de minister om in 2010 de 0,7 % te behalen. En hiervoor is een publiek draagvlak essentieel.”

Sociale zekerheid
“Het behalen van de millenniumdoelstellingen in 2015 is voor het kabinet Ontwikkelingssamenwerking de topprioriteit. Het concept sociale zekerheid integreren in ontwikkelingssamenwerking is op lange termijn zeer belangrijk”, vervolgde Vaesen. Twee weken geleden benoemde het kabinet Michel Lastchenko, voormalig ambassadeur in Kopenhagen, als nieuwe verantwoordelijke voor thema’s als sociale zekerheid. Een antwoord op de vraag die Wereldsolidariteit al vroeger naar voren schoof in haar politieke eisenbundel. Verder lanceerde Vaesen de idee om een gezamenlijk seminarie te organiseren rond de problematiek. De kabinetschef verzekerde dat minister De Decker de thematiek zou aankaarten op internationale vergaderingen zoals de VN-Millenniumtop die binnenkort in New York zal doorgaan.

Lege doos?
Op de andere concrete voorstellen van Wereldsolidariteit om de Belgische bijdrage aan de campagne van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) rond sociale bescherming te verdubbelen, ging het kabinet niet in. Wereldsolidariteit wenst bovendien de samenwerking tussen enerzijds de IAO en anderzijds lokale gemeenschapsinitiatieven van mutualiteiten en sociale organisaties in de toekomst te verbeteren.  Een verder gesprek met DGOS, de administratie ontwikkelingssamenwerking, is hiervoor noodzakelijk.
Voor Wereldsolidariteit is duidelijk: sociale zekerheid vindt als concept geleidelijk zijn ingang in ontwikkelingssamenwerking. Maar er is blijvende druk nodig zoniet blijft het een lege doos.

Meer informatie

An De Wit | Campagneverantwoordelijke Wereldsolidariteit | gsm 0485 98 26 59 | tel 02 246 36 80


Patrick Vandurme | Verantwoordelijke sociale economie West-Afrika | tel 02 246 36 87

Jaklien Broekx | Persverantwoordelijke Wereldsolidariteit | Haachtsesteenweg 579 | 1031 Brussel | tel + 02 246 36 83 |
gsm + 0474 67 50 59 | fax +02 246 38 85 | jaklien.broekx@wsm.be |

Foto's overhandiging, downloads  http://www.wereldburger.net/petitie/fotosvandeoverhandiging.htm

Campagnesite: www.wereldburger.net

 

WSM DOOR:

Deel dit artikel