België aan de schandpaal op dag 1 van de klimaatconferentie in Lima

België 'fosiel van de dag'

De eerste 'fossiel van de dag'-award die op de klimaatconferentie in Lima werd uitgereikt aan België.  België deelt deze bedenkelijke eer o.a. met Australië, Ierland, Oostenrijk en Ijsland.

Deze landen zijn ontwikkelde landen die ondanks eerdere beloften nog niks bijgedragen hebben aan het Groene Kimaatfonds, dat de ontwikkelingslanden moet helpen in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

België 'fossiel van de dag'

Om de soms erg technische onderhandelingen wat lichter verteerbaar te maken, eindigt elke dag op de klimaatconferentie met een vleugje satire. Naar jaarlijkse gewoonte krijgt het land dat het beste scoort in niets doen tegen klimaatverandering een 'fossil fuel award'. Deze prijsuitreiking gaat gepaard met een vlijmscherpe Angelsaksische show.

Waarom kreeg België die 'prijs'?

Omdat ze tot nu toe nul cent heeft bijgedragen tot het Groen Klimaatfonds van de VN. Dit fonds, opgericht in 2010 en één van de belangrijkste realisaties van de conferentie in Kopenhagen, moet ontwikkelingslanden helpen in de strijd tegen de gevolgen klimaatverandering. België heeft nochtans de vorige jaren beloofd een eerlijke bijdrage te leveren. Andere slechte leerlingen, die de capaciteit hebben bij te dragen, zijn: Australië, Ijsland, Ierland, en Oostenrijk.

Politieke onwil en schuldig verzuim

Het bewust niet verlenen van hulp aan landen in groot gevaar is schuldig verzuim en schandalig. Niet bijdragen aan een oplossing voor zo'n dringende problematiek met gigantische gevolgen voor de samenleving is een crimineel politiek gebeuren.

Het oud liedje over het ontbreken van een intra-Belgisch akkoord over de verdeling van de inspanningen (lees: welke regering hoeveel betaalt) wordt opnieuw als excuus bovengehaald. Nadat de federale overheid recent een redelijk voorstel deed aan de gewestregeringen, betuigden de Waalse en Vlaamse overheid (nog) geen politieke wil om deze toe te passen. Enkel de Brusselse regering toont en toonde gepaste politieke daadkracht.

Wanneer zetten we die plaat af?

Ondertussen blijven onze vier regeringen elkaar de zwarte piet doorschuiven. Zoals ze dit al vijf jaar doen. En zo blijft klimaatfinanciering uit, nochtans dé sleutel voor een bindend wereldwijd klimaatakkoord in Parijs volgend jaar. Aan het Belgisch team van onderhandelaars ligt het alvast niet. Onze moedwillige experten wandelden beschaamd voorbij de prijsuitreiking.

Waarom is internationale klimaatfinanciering zo belangrijk?

Om verschillende redenen zien veel belanghebbenden klimaatfinanciering als een van de hoekstenen van het klimaatonderhandelingsproces:

 1. Kimaatfinanciering is voor ontwikkelingslanden cruciaal om de kloof te dichten: financiële middelen zijn nodig om mitigatie- (vermindering van CO2-uitstoot) en adaptatieactiviteiten uit te voeren in ontwikkelingslanden. Bovendien zorgen ze voor de grootst mogelijke inspanningen wereldwijd.
   
 2. Ontwikkelde landen vervullen op die manier hun (financiële) plicht jegens ontwikkelingslanden onder het VN-klimaatverdrag (UNFCCC). Zij hebben immers in zekere zin een historische ecologische schuld door honderdvijftig jaar CO2 uit te stoten, terwijl de landen die het minste hebben bijgedragen tot de klimaatverandering de zwaarste gevolgen dragen.
   
 3. Ontwikkelde landen hebben de middelen om te voorzien in klimaatprojecten (financiën, technologie en capaciteitsopbouw). Deze zullen de mate van betrokkenheid van ontwikkelingslanden voor een nieuw klimaatakkoord in 2015 bepalen.
   
 4. Binnen één jaar op de COP in Parijs wordt van de alle landen verwacht dat zij een protocol (of
  een ander juridisch instrument) ondertekenen. Er zijn weinig politieke garanties voor ontwikkelingslanden dat ze voor hun binnenlandse klimaatacties internationale steun zullen ontvangen. Daarom moet klimaatfinanciering op de COP in Lima zorgen voor de noodzakelijke voorspelbaarheid. Die ontbreekt momenteel in de onderhandelingen.


Samuel Lietaer
Beleidsmedewerker klimaat 11.11.11

 

Deel dit artikel