Bonn Climate Change Conference: aan dit tempo halen we de eindmeet niet

bonn klimaatconferentie

Na twee weken maakt 11.11.11 de balans op van de vooruitgang die werd geboekt tijdens de Bonn Climate Change Conference. De inzet van de conferentie was het reduceren van een lijvige onderhandelingstekst tot een werkbaar document. Bonn moest stevige vorderingen maken op alle aspecten van het toekomstige klimaatakkoord dat moet beslist worden in Parijs eind dit jaar. Hoewel er gehoopt werd op een versnelling hoger, lijkt het erop dat aan het oude tempo wordt vastgehouden.

11.11.11 stelt vast dat vooruitgang werd geboekt de laatste twee weken, maar niet rond de onderhandelingstafel. In Noorwegen besliste men af te zien van investeringen in steenkool en er was massale media-aandacht voor de verklaring van de G7 over klimaat.

Positieve signalen, maar dit reflecteerde zich niet in grote ambitie in Bonn. Het trage tempo van de onderhandelingen wijst erop dat de onderhandelaars de signalen van de buitenwereld nog niet hebben opgevangen. Sterke, inhoudelijke onderhandelingen werden grotendeels vermeden. De landen van de G7 zaten nochtans ook rond de tafel. De vraag stelt zich dus wanneer woorden in daden zullen worden omgezet.

Toch moeten we niet wanhopen: Bonn zorgde voor minimale vooruitgang. De voorzitters van de conferentie kregen een mandaat om in de aanloop van de volgende sessie in september een ontwerp tot overeenkomst op te stellen: een pakket dat alle elementen – financiering, mitigatie, adaptatie en 'loss & damage' – omvat. In september is er dus geen excuus meer om de inhoudelijke discussie uit te stellen.

September moet de gehoopte versnelling worden die de afgelopen twee weken uitbleef. De volgende sessie moet eindelijk de basis leggen van een akkoord dat de opwarming van de aarde tot 1,5°C beperkt, een einde betekent van onze fossiele economie en het concept van klimaatrechtvaardigheid stevig omarmt.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels