Cities and Migration

Naar een rechtvaardig migratiebeleid op lokaal en globaal niveau

cities-and-migration-okt-2017

Op 16 en 17 november ontvangt de stad Mechelen burgemeesters en andere lokale beleidsmakers van over de hele wereld. De conferentie kadert in het internationaal traject naar een Global Compact on Migration dat eind 2018 in New York bekrachtigd wordt. Volgens 11.11.11 is het belangrijk dat de stem van lokale besturen gehoord wordt in dit traject. Deze conferentie is dus een positieve stap. In het kader van onze migratiecampagne schuiven we een aantal aanbevelingen voor een lokaal rechtvaardig migratiebeleid naar voren.

50 burgemeesters uit Noord en Zuid

In de New York Declaration for Refugees and Migrants van september 2016 engageerde de Algemene Vergadering van de VN zich tot de ontwikkeling van een 'Global Compact for safe orderly and regular migration'. Eind 2018 moet dit proces leiden tot het eerste intergouvernementele akkoord binnen de Verenigde Naties met omvattende afspraken over migratie. Donderdag en vrijdag zakken vertegenwoordigers van 50 steden in Europa, Zuid-,Midden- en Noord-Amerika, Afrika en Azië af naar Mechelen om daarin ook de stem van lokale besturen te laten klinken. Dat moet leiden tot de 'Mechelen Declaration on Migration' die als input meegenomen wordt in de totstandkoming van de Global Compact on Migration.

Lokale hefbomen

Veel hefbomen voor een goed migratiebeleid zijn op het gemeentelijke of stedelijke bestuursniveau te vinden. Denken we bijvoorbeeld aan integratie, huisvestiging en gezondheidszorg. Bovendien valt op het lokale bestuursniveau vaak een ander, interessant geluid over migratie te horen dan op het nationale. Denk bijvoorbeeld aan de 'Sanctuary Cities' – zoals New York en San Francisco - in de Verenigde Staten die weigeren om mee te werken aan de uitwijzingspolitiek van President Trump of aan de burgemeester van Palermo die zich inzet voor de migranten die dagelijks in zijn stad toekomen. Het betrekken van lokale besturen in de totstandkoming van een internationaal akkoord over migratie is daarom erg belangrijk. Vanuit 11.11.11 werken we mee aan de totstandkoming van de Verklaring van Mechelen. Samen met de partners binnen onze migratiecampagne #AllemaalMensen werkten we bovendien aan een vertaling van onze vier nationale campagne-eisen naar het lokale bestuursniveau. Zeker naar de lokale verkiezingen in 2018 willen we deze op de agenda zetten.

Een positief discours

Vanuit de Belgische ontwikkelingssamenwerking wordt sterk ingezet op deze conferentie. Alexander De Croo geeft de openingslezing op vrijdag. In zijn nieuwe beleidsnota kadert hij de conferentie in Mechelen binnen een positief discours voor migratie:
'Migratie draagt bij tot het bereiken van de Sustainable Development Goals (de SDG's). De zogenaamde remittances of geldstromen van migranten naar hun thuisland, zijn tot drie keer hoger dan het bedrag van de officiële ontwikkelingshulp. Bovendien draagt migratie bij aan innovatie, kennisuitwisseling en handel over landsgrenzen heen.'
Met zijn positief discours schrijft minister De Croo zich in in het internationale verhaal dat ook de Internationale Organisatie voor Migratie, de OESO, de Wereld Bank en heel wat economen en andere onderzoekers uitdragen. Allemaal erkennen zij de positieve bijdrage die migratie levert aan de ontwikkeling van zowel ontvangst- als herkomstlanden. 11.11.11 verwacht van minister De Croo dat hij die rol niet alleen speelt in zijn discours maar ook in het beleid. Dat betekent binnen zijn beleidsdomein mensenrechten van migranten centraal plaatsen, ontwikkelingshulp niet afhankelijk te maken van terugnameakkoorden en geen ontwikkelingsbudgetten te investeren in grensbewaking. Maar ook, als vicepremier en ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsagenda (de SDG's) te pleiten voor meer veilige en legale toegangswegen binnen de regering. Daarvan zien we helaas nog veel te weinig.

In onze omgevingsanalyse & advies kan je lezen hoe je concreet aan de slag kan gaan om in jouw gemeente of stad werk te maken van een rechtvaardig migratiebeleid. Orbit vzw, partnerorganisatie van 11.11.11 biedt bovendien inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een dergelijk traject met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Meer info via info@orbitvzw.be.

 

11.11.11 DOOR:

Meer info

 

Deel dit artikel