CooperAcción

CooperAcción pleit voor duurzame ontwikkeling en verdedigt sociale, economische en milieurechten.

Met zijn grote expertise over mijnbouw staat CooperAcción  organisaties en lokale overheden bij met vorming, advies en onderzoek. Vooral de gemeenschappen in het Andesgebergte ondervinden dagelijks de impact van de grondstoffenindustrie.

Observatorium voor conflicten

CooperAcción timmert met campagnes en lobbywerk aan de hervorming van het wettelijk kader en het beleid voor grootschalige mijnbouw. Het is de voortrekker van het Observatorio de Conflictos Mineros. Dat monitoringsproject verzamelt en verwerkt informatie over lopende sociale milieuconflicten en brengt er twee keer per jaar een rapport over uit. In een land waar 60% van de sociale conflicten rond mijnbouw draait, blijkt het observatorium van onschatbare waarde.

Beleidsvoorstellen

Op basis van analyses en in nauwe samenwerking met de gemeenschappen, werkt CooperAcción goed onderbouwde beleidsvoorstellen uit om de schade van mijnbouwprojecten te beperken. Zo heeft het bijgedragen tot de goedkeuring van de wet voor consultatie van inheemse gemeenschappen, tot de oprichting van een onafhankelijke milieu-instantie die de milieueffectenrapporten evalueert, en tot de inspanningen van lokale, regionale en nationale publieke instanties om ruimtelijke ordening ter harte te nemen.

Dat laatste heeft tot gevolg dat bepaalde gebieden van mijnbouw worden gevrijwaard, om de waterbronnen en de ecosystemen te beschermen.

Chinese investeringen

Wegens de aanhoudende uitbreiding van de mijnbouw, stapelen de uitdagingen zich op. De afgelopen jaren zag CooperAcción zich verplicht om Chinese investeringen onder de loep te nemen en om  ook Chinese mijnbedrijven aan te zetten tot respect voor mens en milieu.

Alle niveaus

De expertise en bijdragen van Cooperacción worden op nationaal en internationaal niveau gewaardeerd. De organisatie maakt deel uit van internationale netwerken rond mijnbouw, transparantie en alternatieven voor bodemontginning.