De Millenniumdoelstellingen halen is het roer omgooien

"Millenniumdoelstellingen", al van gehoord? Of voluit: de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD). Of in het Engels: de Millennium Development Goals (MDG). In het ontwikkelingsdiscours van regeringen en internationale instellingen duiken de Millenniumdoelstellingen meer en meer op. Maar ook de ngo's, 11.11.11 voorop, springen op de kar. Waarover gaat het?


Wat zijn de Millenniumdoelstellingen?

De Millenniumdoelstellingen zijn in het jaar 2000 uitgewerkt door de Verenigde Naties. Het gaat om acht doelstellingen in verband met armoedebestrijding en ontwikkeling die men tegen het jaar 2015 wil bereiken. Aan elk van die acht doelstellingen beantwoorden concrete streefdoelen. Die worden gemeten met een set van 48 indicatoren, en vergeleken met een basisjaar (meestal 1990). Welke zijn nu die MOD, en wat betekenen ze? Vanwaar komen ze?

De Millenniumdoelstellingen met al hun indicatoren riskeren het vraagstuk van ontwikkeling te herleiden tot cijfers en statistieken. Het bepalen van de drempel(s) en criteria voor armoede, en het tellen van armen is voor instellingen als de Wereldbank bijna een obsessie. In diezelfde lijn is ontwikkeling voor hen een ‘technische ingreep': hier en daar de schroeven wat bijstellen en aan de knopjes draaien om de cijfers onder controle te brengen. Dan krijgt men mooie statistieken heeft, en klaar is kees.

In werkelijkheid is armoede natuurlijk veel complexer, en gaat het niet alleen over inkomen. Het gaat om macht, beslissingsrecht, bezit, zekerheid, welzijn. Het gaat om een eigen stuk land voor de boer, een vast contract voor de arbeider en een eigen woonst voor de armen in de krottenwijken. Het gaat ook om de mogelijkheid om zijn eigen lot in eigen handen te nemen. Allemaal zaken die niet zomaar in statistieken te vatten zijn.

intal DOOR:

Deel dit artikel