De schuld van Haïti. Aanbod nieuwe IMF-lening is pervers

Verschenen in De Standaard, 21 januari 2010

Terwijl de buitenlandse hulp aankomt in Haïti, moet Haïti zelf geld afstaan aan het IMF. BOGDAN VANDEN BERGHE van 11.11.11 vindt dit een kromme situatie. Het IMF moet de schulden van Haïti kwijtschelden en in plaats van nieuwe leningen giften ter beschikking stellen.

Terwijl de aarde opnieuw beeft in Haïti, blijven gelukkig ook de toezeggingen voor buitenlandse hulp toestromen. Dat is nodig ook. Een week na de aardbeving staat de teller op 100.000 doden, 250.000 gewonden en 1,5 miljoen daklozen. Dat in een land dat qua inwoneraantal vergelijkbaar is met België.

Het land kampt met een groot gebrek aan voedsel. Dat laatste is niet nieuw voor Haïti. Ook voor de aardbeving had de helft van de bevolking al chronisch honger en geen toegang tot drinkwater. Eén op de tien kinderen stierf er voor zijn vijfde verjaardag.

Haïti krijgt hulp vanuit de hele wereld, maar tegelijkertijd moet het land zelf betalen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In totaal bedraagt de Haïtiaanse schuld 619 miljoen euro, bijna het dubbele van wat de EU aan hulp belooft. Jaarlijks moet het 6,9 miljoen euro betalen aan het muntfonds en andere schuldeisers, meer dan België nu belooft te geven. Dat is jaarlijks een flink bedrag dat niet aan onderwijs, infrastructuur of gezondheidszorg kan worden uitgegeven. Een kromme situatie, die zo snel mogelijk moet worden rechtgezet.

Goudverkoop
Iedereen weet dat Haïti niet in staat is zijn schulden te betalen en dat de komende jaren ook niet zal zijn. De aardbeving maakt dit alleen maar erger. Er komt een abrupt einde aan de weinige exportinkomsten die Haïti had. Het land moet zich nu concentreren op wederopbouw, zonder gebukt te gaan onder een schuldenlast.

Het IMF kan Haïti vandaag nog helpen door onverwijld een schuldkwijtschelding toe te staan. Dat geldt ook voor de Inter-American Development Bank (IDB) en Venezuela, samen met het IMF de belangrijkste schuldeisers. Totdat er een beslissing gevallen is, moeten de betalingen in ieder geval rentevrij worden opgeschort. Deze maatregel is zeker betaalbaar. Het IMF moet en kan deze schuldkwijtschelding financieren uit eigen middelen, bijvoorbeeld uit de eigen reserves of uit de verhoogde opbrengst van de geplande goudverkoop.

Het IMF heeft Haïti in deze noodsituatie ondertussen ook een nieuwe lening aangeboden van 69 miljoen euro. Dit is een pervers aanbod voor een land dat niet eens de huidige schuldenberg aan kan. Bovendien druist het in tegen de eigen aanbevelingen van de organisatie. Afgelopen juli erkende het IMF nog dat Haïti wat betreft de schuldenrisico's tot de meest kwetsbare landen behoort en op het vlak van leningen een uiterst voorzichtig beleid moest voeren. Lenen aan debiteuren waarvan je weet dat ze niet kunnen terugbetalen, is ongepast en onverantwoordelijk.

Laten we ook niet vergeten dat de leningen van het IMF altijd onder voorwaarden komen. In het verleden zorgden die ervoor dat Haïti de importbelasting op voedsel drastisch moest verlagen. De Haïtiaanse boeren kunnen niet op tegen het goedkopere voedsel uit de VS, dat twee keer zo goedkoop is als binnenlandse rijst. Daardoor viel de eigen productie stil en werd de boerenbevolking tot honger veroordeeld. In die zin droegen de IMF-leningen direct bij aan de problemen die vandaag het eiland in hun greep houden. Als we de slachtoffers van de ramp een toekomst willen geven, moeten we ook aan eerlijke handel werken.

Dat Haïti geld nodig heeft, staat buiten kijf. Maar als het IMF aan die nood tegemoet wil komen, kan het die beter onder de vorm van giften verstrekken, via andere internationale financiële instellingen. Het IMF zelf kan, gezien zijn mandaat, immers enkel leningen en geen giften aan zijn leden verstrekken. Haïti kan het zich niet veroorloven om de komende jaren schulden voor de heropbouw in te lossen. De internationale gemeenschap zal daar de kosten voor moeten dragen.

Didier Reynders
België kan hier een voortrekkersrol spelen, gezien de niet onbelangrijke positie binnen het IMF. We vragen aan minister van Financiën Didier Reynders (MR) om binnen het IMF voor schuldkwijtschelding voor Haïti te pleiten, uit de eigen middelen. Bovendien kan Reynders binnen het IMF pleiten tegen nieuwe leningen en voor giften.

Haïti heeft onze hulp nodig, meer dan ooit. Op dit moment smeekt de bevolking om noodhulp: eten, drinken, medische zorgen en technici. Deze nachtmerrie zal niet volgende week voorbij zijn. Niet alleen natuurgeweld, maar ook de schrijnende armoede bepaalden de omvang van deze ramp. Haïti heeft op lange termijn structurele hulp nodig. Schuldkwijtschelding is daar een essentieel onderdeel van.

BOGDAN VANDEN BERGHE, Algemeen secretaris van 11.11.11.

Deel dit artikel