De vermeende bedreiging van 11.11.11 partners in Azië: Feiten en fictie

Op 19 januari verspreidde de Aziëcel van 11.11.11 een vertaling van een verklaring van de personeelsleden van de NGO Focus on the Global South over hun directeur Walden Bello. Daarmee laat 11.11.11-Azië zich misbruiken voor de demagogische propagandaspelletjes van een bepaalde politieke groepering in de Filippijnen. Het bericht is demagogisch omdat het berust op onwaarheden die bewust verspreid worden. Het is propaganda omdat het enkel gaat om een politieke afrekening. En het is gevaarlijk omdat het munitie biedt aan de anti-communistische heksenjacht en de zogenaamde “War on Terror”.

De onwaarheid is dat Walden Bello samen met anderen op een 'moordlijst' (hit list) zou staan van de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP), zoals 11.11.11 Azië onterecht van Bello's personeelsleden overneemt.

Walden Bello heeft deze kwakkel voor het eerst gelanceerd in de Filippijnse krant Philippine Daily Inquirer van 26 december en refereert ermee naar een diagram in Ang Bayan, een publicatie van de CPP. Daarin wordt Bello's naam in verband gebracht met wat het blad “kleinburgerlijk reformistische en pseudo-revolutionaire groepen” noemt. Iedereen die de tijd en de moeite neemt om er het diagram op na te slaan kan vaststellen dat het van veel fantasie getuigt om hierin een 'moordlijst' te zien.

Bello's beweringen over de 'hit list' waren zo uit de lucht gegrepen dat ze in de Filippijnse media vlug uitdoofden nadat gezaghebbende figuren uit de Filippijnse revolutionaire beweging in publieke verklaringen uitlegden dat het diagram helemaal geen 'hit list' was .

Het conflict had dus beperkt kunnen blijven tot een verzinsel dat accuraat ontkend werd. En toch kozen bepaalde groepen ervoor om de geruchtenmolen verder aan te zwengelen en hun internationaal netwerk op te trommelen voor een propaganda-slag op een moment dat iedereen zijn tijd en energie beter kon aanwenden om hulp te bieden aan de slachtoffers van de tsunami-ramp in Azië en andere mistoestanden die een reële bedreiging betekenen voor miljarden wereldbewoners.

Aangezien de zogenaamde 'bedreigingen' al lang ontkracht zijn gaat het voor Bello en de zijnen enkel om een politieke steekspel. De timing van zijn eerste 'openbaring' in de Filippijnse krant spreekt boekdelen. De Philippine Daily Inquirer maakt er immers een punt van om telkens op de verjaardag van de CPP, 26 december, een stuk met anticommunistische propaganda op de voorpagina te plaatsen. Bello is overigens ook stichtend voorzitter van een politieke partij die zich tracht te profileren als tegenpool van de nationaal democratische beweging en de CPP. Het is geen toeval dat enkele maanden geleden vanuit dezelfde hoek ook al een verdraaide verklaring van de CPP aan 11.11.11-Azië werd voorgeschoteld als basis voor een verklaring omtrent de toestand van de mensenrechten in de Filippijnen.

Wat ons echter het meest alarmeert is dat deze propagandaslag een reëel gevaar oplevert voor onze vrienden in de Filippijnen en Azië. In de verklaring van Bello's personeelsleden die door 11.11.11 Azië wordt overgenomen gaat men zover 'onthullingen' te doen over de zogenaamde banden van bepaalde Filippijnse en internationale NGOs en netwerken met de CPP. Belangrijke volksorganisaties en NGOs, waaronder partners van verschillende Belgische organisaties, worden met naam en toenaam genoemd: de boerenbeweging KMP, de vakbondsbeweging KMU, IBON Foundation, de Cordillera People's Alliance, etc.

Los van het feit dat dit praktijken zijn die eerder thuishoren in een anti-communistische heksenjacht stelde Amnesty International onlangs nog dat dergelijke uitlatingen “leden van legitieme organisaties blootstelt aan ernstige mensenrechtenschendingen” aangezien ditzelfde argument door Filippijnse doodseskaders wordt gebruikt in hun moordcampagnes tegen progressieve activisten. Aangezien het Bush regime de CPP als een terroristische organisatie beschouwt wordt bovendien hierdoor een flink deel van de antiglobalistische beweging tot 'gerechtvaardigd doelwit' van de zogenaamde 'War on terror' verklaard. Het is dus niet zo vreemd dat sommige groepen zich al de vraag stellen aan welke kant de gangmakers van deze geruchtenmolen eigenlijk staan.

We vinden het hoogst ongepast dat 11.11.11-Azië zich hier laat meeslepen in een campagne die gebaseerd is op hersenspinsels en niet op feiten en die vooraanstaande partners in de volksbeweging in gevaar brengt. We roepen 11.11.11-Azië op om zich dringend en kritisch te bezinnen over de informatie die zij van bepaalde politieke groepen krijgen. Laat ons de Vlaamse Noord-Zuid beweging niet betrekken in gevaarlijke, bedrieglijke propagandacampagnes. De basismilitanten van de derde wereldbeweging hebben wel wat beters te doen.

Filippijnengroepen België – 19 januari 2005

Deel dit artikel