Delen is hip

logo-ik-deel

Met de school werken rond sociale vaardigheden, milieu, vrede en armoedebestrijding? Op zoek naar een integraal schoolproject om klasoverschrijdend te werken, ouders van dichtbij te betrekken en leerlingen zelfstandig te laten werken? Een uitdagende en leuke manier om te werken aan vakoverschrijdende eindtermen? Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen en MOS bieden met 'ik deel' een antwoord op deze vragen.

'ik deel' ontstond vanuit de vele maatschappelijke deelinitiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten. Denk maar aan Repair Cafés, weggeefkasten, workshops upcycling, Letsen, ruilbeurzen, freecycle groepen... Stuk voor stuk initiatieven van mensen om op een duurzame en sociale manier samen te werken. 

Op vele scholen wordt al jaren gedeeld. 'Delen' in de klas of school gaat vaak over het gedeelde gebruik van materiaal, bijvoorbeeld de schoolbib. Je kunt echter ook kennis en vaardigheden delen tussen leerlingen, leerkrachten en (groot)ouders. Voorbeelden zijn het werken met leespeters en –meters of het organiseren van een ruilbeurs.

Door leerlingen te laten delen en samen met hen te reflecteren over het waarom, leren ze belangrijke sociale vaardigheden aan en werken ze mee aan een milieuvriendelijkere en betere wereld.

Delen en onze planeet

Delen is goed voor mens en milieu wereldwijd. 'ik deel' zet bewust in op de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen (SDGs) van de VN. Deze koppelen duurzaamheid aan de 5 P's:

  • Delen en PLANET (MILIEU): Delen verkleint de afvalberg, beperkt het energieverbruik en zorgt voor minder grondstoffenontginning.
  • Delen en PROSPERITY (MIDDELEN/WELVAART): Langer en gedeeld gebruik betekent minder aankopen.
  • Delen en PEOPLE (MENSEN): Bij delen hoort samenwerken en door dit te doen, ontwikkelen de leerlingen hun sociale vaardigheden.
  • Delen en PEACE (VREDE): Delen veronderstelt dat beide partijen op een vrede- en respectvolle manier onderhandelen en met elkaar omgaan.
  • Delen en PARTNERSHIP (MEEDOEN): Delen impliceert samenwerking, partnerschap. Leerlingen leren op jonge leeftijd hoe om te gaan met afspraken en regels in onderhandeling met anderen.

Aan de slag met het stappenplan

Op vele scholen wordt al op een of andere manier spontaan gedeeld. 'ik deel' zorgt voor meer reflectie over het waarom, een doordachte aanpak en stevige linken met de eindtermen.

Kijk op www.ikdeel.be voor educatief materiaal dat gebruikt kan worden voor alle leeftijden in basisscholen. Het stappenplan begeleidt de scholen van begin tot einde en elke stap is voorzien van voldoende lesmateriaal zodat de leerkracht er zelf mee aan de slag kan.

Enkele mooie voorbeelden

20 pilootscholen over heel Vlaanderen experimenteerden reeds met 'ik deel'.

Lees hun verhaal bij de goede voorbeelden op www.ikdeel.be

'ik deel' is een initiatief van Ecolife, Broederlijk Delen, Studio Globo, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.

Deel dit artikel