Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) is het belangrijkste referentiepunt  voor rechten, milieu en natuurlijke rijkdommen in het Peruaanse Amazonegebied.

Grootschalige projecten

De aanleg van wegen, grote stuwdammen, pijpleidingen en andere grootschalige projecten hebben een enorme impact op de ecosystemen en de mensen in het Amazonegebied. DAR zoekt naar de meest efficiënte aanpak van deze projecten. Het werkt daarvoor samen met publieke instanties en/of met de lokale bevolking.

Inheemse bevolking

DAR ondersteunt inheemse organisaties die eigen bosbeschermingsmechanismen uitwerken, met respect voor de inheemse bevolking. Ook eist het – conform internationale en nationale regelgeving – dat overheden en bedrijven de lokale bevolking raadplegen wanneer ze projecten plannen.

Milieunormen

DAR werkt samen met het ministerie van Milieu. De organisatie waakt er onder andere over dat de overheid de milieunormen niet verlaagt. Daarnaast ondersteunt ze de overheid van de regio Loreto, die een eigen milieu- en klimaatbeleid uitwerkt en voorrang wil geven aan infrastructuurprojecten die minder zwaar wegen op het milieu.

Internationale allianties

De organisatie speelt een belangrijke rol in internationale allianties voor klimaatverandering, transparantie, bosbeheer, enzovoort. 

Het Amazonegebied is erg belangrijk voor het klimaat over de hele wereld. Daarom zet DAR sterk in op lobbywerk bij de Wereldbank. Zo ijvert het onder meer samen met 11.11.11 voor een herziening van het klimaatbeleid van de Wereldbank en voor een einde aan leningen voor de exploitatie van fossiele brandstoffen.

Resultaten

DAR is erin geslaagd om bepaalde projecten die nefaste gevolgen hebben voor het Amazonegebied op zijn minst te laten uitstellen. Het liet andere projecten gedeeltelijk herzien om de milieu-impact te beperken.