Dierenartsen Zonder Grenzen ijvert voor preventie tegen verspreiding vogelgriepvirus in Afrika

Op 8 februari werd het eerste geval van vogelgriep in Afrika vastgesteld. Experts van de Verenigde Naties vrezen voor een snelle uitbraak van het virus en noemen de situatie « hoogst ernstig ».  Dierenartsen Zonder Grenzen waarschuwt voor de gevaren die de verspreiding van het dodelijke virus met zich mee kunnen brengen.

De Afrikaanse bevolking is voor haar overleving erg afhankelijk van het pluimvee, dat een levensnoodzakelijke bron van inkomsten en voedsel is. Mens en dier leven erg dicht op elkaar, waardoor het risico van virusoverdracht op de mens sterk toeneemt.
De landelijke bevolking is echter niet in staat de symptomen van de ziekte te herkennen. Ze is niet op de hoogte van de risico’s die de verspreiding van het virus met zich meebrengen, noch van de (preventieve) maatregelen die ze moet nemen om de vogelgriep te bestrijden. Bovendien is de diergeneeskundige infrastructuur in landelijke gebieden ontoereikend om het hoofd te kunnen bieden aan een uitbraak.

«De boeren moeten elementaire preventiemaatregelen naleven,” verduidelijkt Dr. Els Bedert, programmacoördinator voor Dierenartsen Zonder Grenzen. “Hiermee bedoelen we niet enkel de industriële veetelers, maar ook, en vooral, de kleine veeboeren. Zij zijn in Nigeria immers verantwoordelijk voor 60% van de totale pluimveeteelt. Die kleine veetelers leven meestal in landelijke gebieden, verstoken van elke vorm van veterinaire gezondheidszorg. Ze zijn zich totaal niet bewust van het gevaar dat hun boven het hoofd hangt

Omwille van de ernst van de situatie, roept Dierenartsen zonder Grenzen België de Europese Commissie op om een actieplan te financieren voor haar Afrikaans netwerk. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft al een groot project in Zuid-Soedan lopen, dat de laatste haard van runderpest uitroeit. Al meer dan 10 jaar bouwt de organisatie netwerken van autonome veeartsen uit en organiseert ze opleidingen om de runderpest op te leren sporen en te bestrijden. Het doel is dat Soedan volledig runderpestvrij wordt. De runderpest heeft meer dan veertig jaar huisgehouden in Afrika en heeft tot enorme materiële, dierlijke en menselijke schade geleid. De crisis kon slechts bedwongen worden door er jarenlang op mondiaal niveau tegen te strijden. “Laten we hopen dat we hieruit lessen hebben getrokken waardoor we een nieuwe catastrofe op wereldschaal kunnen voorkomen,” stelt Dr. Madeleine Onclin, directrice van Dierenarten Zonder Grenzen. “Wij pleiten voor meer steun aan onze netwerken. Alleen zo zullen we het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de uitbraak van de vogelgriep in Afrika.”

Voor meer informatie over de diergeneeskundige projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen, kan u zich wenden tot:

Dr. Els Bedert, programmacoördinator Oost-Afrika
e.bedert@vsf-belgium.org  of  02/539 09 89

Dierenartsen Zonder Grenzen - Paul Deschanellaan 36/38 - 1030 Brussel
Rekeningnummer: 732-61900064-60
Op onze website www.dzg-belgium.org vindt u een uitgebreid en informatief persdossier.

 

Over Dierenartsen Zonder Grenzen
Dierenartsen Zonder Grenzen is een NGO die de hongersnood in Afrika aanpakt door de veestapel te genezen. Momenteel beheert de organisatie 14 projecten in Soedan, Kenia, Mali, Mauritanië, Niger, Burkina Faso, Rwanda en de Comoren. Dierenartsen Zonder Grenzen leidt diergezondheidswerkers op die lokale veestapels inenten tegen gevaarlijke ziektes. De organisatie steunt de plaatselijke boeren met opleidingen, medicijnen en vaccins en informeert hen over dierlijke productie, diergezondheid en het organiseren van veehandel. Dit gebeurt op een structurele manier en in samenwerking met de plaatselijke bevolking.

Over de vogelgriep in Nigeria
De besmettingshaard dook op 8 februari op in een commerciële kwekerij in de deelstaat Kadanu (noorden van Nigeria). Volgens de Organisatie voor Voedsel en Landbouw van de Verenigde Naties (FAO) stierven in Kadanu al 45.000 kippen door de vogelgriep en werden ook verdachte haarden gemeld in de naburige provincie Kano. Het totale gevogeltebestand in Nigeria wordt geschat op 140 miljoen en de sector is verantwoordelijk voor 10% van het BBP.
De FAO beveelt aan om dode vogels niet aan te raken, om de hygiëne in acht te nemen (bv. door het wassen van de handen) na aanraking met gevogelte of vlees van gevogelte en om eieren en vlees grondig te koken vooraleer te consumeren. Daarnaast moet elke verdachte vogelsterfte gemeld worden aan de bevoegde autoriteiten.

Deel dit artikel