Dierenartsen Zonder Grenzen verleent noodhulp in Niger

BRUSSEL, 12 AUGUSTUS 2005

Noodhulpproject PRESECAL van Dierenartsen zonder Grenzen met financiering Belgische overheid, voorziet 30.000 mensen in Niger van voedsel

 


Samen met plaatselijke supervisors hebben Dierenartsen Zonder Grenzen, het Belgisch Overlevingsfonds en het Fonds voor Noodhulp uitgezocht welke gezinnen het meest kwetsbaar zijn voor de hongersnood. Deze gezinnen kunnen graangewassen aankopen tegen een zachte prijs. Dit geld wordt in een algemeen fonds gestoken dat hulporganisaties bij een volgende crisis kunnen benutten.

De oorspronkelijke doelstelling van de PRESECAL-actie (Programme de Renforcement de la Sécurité Alimentaire) was om 1500 ton graan te verdelen onder de bevolking. Bij gebrek aan middelen heeft men dat aantal moeten beperken tot 1000 ton. Van die 1000 ton graan werd ondertussen al meer dan 90 % verdeeld. Eind deze maand zou de verdeling rond moeten zijn. Hierdoor kunnen 4635 families, wat wil zeggen 30.000 mensen, gered worden.  “Toch is dat aantal lang niet voldoende om de hongersnood onder controle te krijgen,”  zeggen de hulpverleners ter plekke. “We zouden nog minstens 480 ton graan, rijst en bloem extra  moeten verdelen. Daar hebben we 190.000 euro voor nodig.”  Maar dat bedrag is momenteel niet voorhanden. De hulpdiensten in Niger doen dan ook een dringende oproep aan de Europese bevolking om dit bedrag bijeen te krijgen.

Omdat Dierenartsen Zonder Grenzen al enkele jaren ontwikkelingsprojecten heeft lopen in de getroffen gebieden van Niger, beschikt de organisatie over een grote kennis van de streek, het klimaat en de bevolking. Hun kennis kwam erg van pas bij de ontwikkeling van de procedures voor de aanvoer en verdeling van de graangewassen. De PRESECAL-actie toont aan dat noodhulp en ontwikkelingssamenwerking ondanks hun grote verschillen toch erg nauw met elkaar verbonden zijn. Een betere ontwikkeling kan de behoefte aan noodhulp verkleinen, maar een beter aangepaste noodhulp kan ook bijdragen tot de ontwikkeling.


Voor meer informatie over het noodhulpproject PRESECAL kan u zich wenden tot:

Staf in Brussel: dzg@dzg-belgium.org
02/539 09 89
Dr Madeleine Onclin, directrice
Dr Eddy Timmermans, programmacoördinator Franstalig Afrika
Dr Els Bedert, programmacoördinatrice Engelstalig Afrika
DZG-België - Paul Deschanellaan 36/38 - 1030 Brussel

Staf in Niamey: vsfcoord@intnet.ne
Dr Véronique Renault, regionale coördinatrice in Niamey
Stéphane Pil, projectleider Proxel

www.dzg-belgium.org

Dierenartsen Zonder Grenzen vecht al 2 jaar in Niger tegen honger

Sinds 2003 werkt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de Nigerese staat en het Belgische Overlevingsfonds aan het project PROXEL. In dit interventiegebied van 37.000 km²  wil men de veestapel uitbreiden door enerzijds de dierengezondheid te versterken en anderzijds een betere voeding voor de dieren te voorzien, vooral in droogteperiodes. Veehouders moeten de gezondheid en de omvang van hun veestapels leren opvoeren om zich te kunnen wapenen tegen de voedselcrisissen die elke twee, drie jaar terugkeren. Dierenartsen Zonder Grenzen beheert ook projecten in Soedan, Kenia, Mali, de Comoren, Rwanda, Burkina Faso en Mauritanië. De organisatie is vooral werkzaam op het vlak van duurzame ontwikkeling (altijd in samenwerking met de plaatselijke bevolking) maar laat zich ook in met noodsituaties, zoals nu het geval is.

Deel dit artikel