Diplomatieke aanpak van Israël door EU en België brengt de Palestijnen niets op!

30 november 2006

Naar aanleiding van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk bracht het Actieplatform Palestina gisteren een bezoek aan de kabinetten van premier Verhofstadt en minister De Gucht, en overhandigde daar het Memorandum over het Belgische en Europese Midden Oosten beleid.

Voor de Palestijnen betekende 2006 een zoveelste rampjaar: het is het 39ste jaar van de Israëlische bezetting, 362 km Muur werd voltooid, en Jeruzalem is nu helemaal omcirkeld door illegale joodse nederzettingen. De steun van de internationale gemeenschap aan de Palestijnse Autoriteit werd opgeschort waardoor onder meer bijna 165.000 Palestijnse ambtenaren gedurende 9 maanden niet of nauwelijks uitbetaald werden. 70 % van de Palestijnse bevolking leeft nu in armoede.

De Europese Unie en de België plaatsen in hun verklaringen het internationaal recht voorop. Het probleem is echter dat er een groot verschil is tussen de verklaringen van België en de EU en het beleid dat ze daadwerkelijk voeren. Uit angst om verder gemarginaliseerd te raken als politieke speler in de regio en eeuwig een payer in plaats van een player te zijn, deinst de EU ervoor terug om Israëls respect voor het internationaal recht af te dwingen.

Uit de gesprekken met de kabinetsmedewerkers bleek dat België niet gelooft in een harde aanpak van Israël, want dit zou contraproductief werken. Toch stelt het APP vast dat deze "diplomatieke aanpak" schril afsteekt tegenover de harde aanpak van de Palestijnse Autoriteit. Europa en België moeten zich durven afvragen waarom zij de harde houding tegenover de Palestijnse Autoriteit niet doortrekken naar Israël, of omgekeerd waarom de zachte houding tegenover Israël niet wordt doorgetrokken naar de Palestijnse Autoriteit!

Hoewel de EU geregeld verklaringen aflegt, gebaseerd op het respect voor het internationaal humanitair recht, is er geen vertaling van naar het economisch beleid. De mensenrechtenclausule van het Associatieakkoord stelt nochtans dat de relaties tussen beide partners gebaseerd zijn op het respect voor de mensenrechten die een "essentieel element’ vormen van het akkoord.

Pas enkele maanden na Israëls zwaar bekritiseerde militair optreden in Libanon, sluit de NAVO een militair akkoord met Israël in het kader van de mediterrane dialoog. Israël zal voortaan samen met andere NAVO-lidstaten patrouilleren in de Middellandse Zee om olietransporten te behoeden van terroristische aanslagen. Israël kan ook rekenen op royale militaire steun van de meeste Westerse landen.

Het APP pleitte bij de medewerkers van onze premier en onze minister van Buitenlandse Zaken voor een actieve Midden Oosten diplomatie van België, zeker nu ons land vanaf januari ’07 in de Veiligheidsraad van de UNO zal zetelen. Te lang heeft de internationale gemeenschap een politiek van twee maten en twee gewichten gevolgd. De Palestijnen kijken naar Europa voor haar steun voor hun politiek project : een onafhankelijke staat naast Israël, met Oost Jeruzalem als hoofdstad.

contact:

Actieplatform Palestina
Grasmarkt 105/46
1000 Brussel
02.552.03.06
info@actieplatformpalestina.be
www.actieplatformpalestina.be

Deel dit artikel