Dr. Prem John (India): "Blij dat we 20 families concreet konden helpen"

De Indische dokter Prem Chandran John is een van de oprichters van de brede basisbeweging voor gezondheid, de People’s Health Movement, waartoe ook Geneeskunde voor de Derde Wereld behoort. Op 5 januari mailde hij me een update over de rampsituatie, op basis van zijn eigen ervaringen en observaties. Prem woont en werkt in Chennai, de hoofdstad van de Indische deelstaat Tamil Nadu.

"Ik woon zelf aan het strand, en de tsunami kwam op amper 100 meter van ons huis voorbijgeraasd! Een vluchtig onderzoek in de getroffen kustdorpen leert me dat aan de directe noden van de bevolking -- voedsel, water, kleding, beschutting, beddegoed, kookgerei -- in grote mate is voldaan. Geld en materiaal stromen toe, maar zoals gewoonlijk zijn er tussenhandelaars die er geld uit slaan! De regering van onze deelstaat is niet bepaald gekend om haar onkreukbaarheid, maar ik zie ook heel wat goeie ngo-activiteit op het terrein. Er zijn honderden tenten opgetrokken langs de kust, de verdeling van de hulpgoederen lijkt goed te functioneren. Ik wanhoop wel als ik bedenk hoe weinig van de toegezegde overheidshulp de meest behoeftigen zal bereiken...

Met onze staf en enkele vrienden hebben we wat geld bijeengebracht om twintig families te helpen. Het gaat niet om vissers, maar om verkopers van groenten, bloemen e.d. Ze konden een nieuwe woonst betrekken omdat we hun huur voorafbetaalden. We kochten per gezin een kookvuurtje, kookpotten, brandstof en voedingswaren goed voor een maand, naast schoolboeken. Ze kregen ook een klein bedrag in cash om voort te kunnen. Dit is misschien een druppel op een hete plaat, maar we zijn blij dat we dit konden doen.

Als ik de situatie bekijk, zie ik verschillende niveaus van hulp:

  1. Noodhulp: voedsel, water, geneesmiddelen, enz.
    Woningen vinden, nieuwe boten, visnetten
  2. De weeskinderen opvangen, ook op lange termijn, en met aandacht voor de psychologische counseling
  3. Permanente behuizing, scholen, gemeenschapscentra, wegen, bruggen, enz.
  4. Het belangrijkste van alles: alternatieve bronnen van inkomen."

Geneeskunde voor de Derde Wereld steunt de hulpacties van de People’s Health Movement. Storten kan op rek.nr. 001-1951388-18 van G3W met vermelding "tsunami" of "261204".

India was VS-plannen vóór!
Dr. Prem John plaatst ook kanttekeningen bij de hulpverlening: "De meeste mensen zijn tevreden dat de Indische regering de Amerikaanse hulp heeft geweigerd. Hoewel, de hulp van de Europese Unie hebben we wél aanvaard, terwijl India die eigenlijk ook niet nodig heeft. Want waarom hebben we anders 120 miljard dollar reserves in buitenlandse munt, als we daar zelfs bij deze gelegenheid niet uit kunnen putten?
Het noorden van Sri Lanka daarentegen is niet goed voorzien van hulp. In de eerste plaats door de apathie van de regering voor het noorden en het oosten van het land (de streken waar voornamelijk Tamils wonen, nvdr), en in de tweede plaats door de koppigheid van de Tamil Tijgers, die willen dat alle hulp via hen passeert. Vooral de watervoorziening is problematisch, alle bronnen zijn besmet. Met de People’s Health Movement hebben we een half miljoen jodiumtabletten voor de ontsmetting van drinkwater naar ginder verscheept. Hopelijk komen ze terecht bij wie ze meest nodig heeft.
India is zijn buurland snel bijgesprongen, met 25 miljoen dollar, al op de tweede dag - heel anders dan de Amerikaanse hulp, die magertjes en laattijdig was! India heeft daarmee ook politieke bedoelingen: het wil niet dat de Amerikanen zomaar zijn achtertuin platlopen. De Verenigde Staten hebben hun oog laten vallen op de haven van Trincomallee, een van de beste natuurlijke havens ter wereld. Misschien wilde India voorkomen dat de VS daar voet aan wal zetten, stuurde het daarom zelf binnen de 24 uur drie schepen met hulpgoederen naar Trincomallee! Maar ook al zit dat motief erachter, dat was een goede zaak!"

intal DOOR:

Deel dit artikel