Drie referenda in 2008 worden ultieme test voor Boliviaanse president Morales

In een zes uur durende speech voor het parlement maakte de Boliviaanse president Evo Morales eergisteren de balans op van twee jaar beleid. In zijn toespraak benadrukte Morales dat hij de meeste van zijn verkiezingsbeloften is nagekomen: nationalisatie van de gasvoorraden, een nieuwe grondwet en herverdeling van de grond. Stuk voor stuk kwesties die zowel de politieke berichtgeving als het maatschappelijke debat domineerden in het voorbije jaar. In 2008 spreekt de bevolking zich in drie cruciale referenda uit over de ingrijpende plannen van de regering.

 


Op 22 januari 2006 werd Morales – na een overweldigende verkiezingsoverwinning – de eerste inheemse president van het overwegend indiaanse Bolivia. In zijn marathonspeech benadrukt de president nog een aantal andere, belangrijke resultaten: een verdubbeling van de regeringsinkomsten, grote vooruitgang in de strijd tegen analfabetisme, verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs. Voor het komende jaar kondigt hij verdere loonsverhogingen aan voor het personeel in het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook staan er aanzienlijke investeringen op stapel in de energiesector. Morales geeft toe dat de vooropgestelde doelstellingen inzake woningbouw en infrastructuur nog lang niet gehaald worden.

 

 

Morales zoekt brede steun voor plannen

 

2008 wordt een cruciaal jaar voor Morales en zijn ploeg, met maar liefst drie bindende referenda. De bevolking kan zich dan via de stembus uitspreken over een aantal breekpunten die de Grondwetgevende Vergadering en de regering de afgelopen tijd uitwerkten. De eerste kwestie omvat de maximaal toegestane grondeigendom voor grootgrondbezitters: respectievelijk 5000 of 10 000 hectare. Van zodra er duidelijkheid is over deze kwestie – die ook in de nieuwe grondwet staat – wordt de nieuwe grondwet ter goedkeuring voorgelegd aan de bevolking. De regering en de oppositiepartijen zijn het tot op vandaag grondig oneens over de wettelijkheid en de inhoud van deze grondwet. Met het derde en laatste referendum wordt het aanblijven van zowel Morales als van de negen departementale autoriteiten – waarvan een meerderheid tot de oppositie behoort – aan de bevolking voorgelegd. Over dit laatste referendum was al eerder sprake. Het is voorlopig nog onduidelijk of het deze keer wel zal doorgaan.

 

 

De hevige politieke spanningen die het afgelopen jaar domineerden – en die onder meer leidden tot gewelddadige conflicten in de hoofdstad Sucre – zijn de laatste tijd afgenomen. Europese ambassades in La Paz trekken eerdere alarmwaarschuwingen terug in. Sinds december 2007 kwam er een dialoog op gang waarin de regering en de regionale autoriteiten zich samen over een aantal netelige kwesties buigen. Op korte termijn is er namelijk nood aan een brede consensus met de oostelijke departementen, die meer autonomie eisen dan de grondwet voorziet. Ook de nieuwe pensioenregeling, en de bijhorende financiering via eerder toegewezen fondsen, is sommige departementen een doorn in het oog.

 

Moeilijk klimaat

 

Ondertussen staat de regering voor een aantal dringende uitdagingen. Bolivia wordt op dit moment opnieuw geteisterd door grote overstromingen in het laagland. Ook het hoogland krijgt af te rekenen met klimatologische problemen die het gevolg zijn van het periodiek terugkerende weerfenomeen ‘la Niña’, het zusje van ‘el Niño’. Enkele streken zijn ondertussen helemaal geïsoleerd door het wassende water, en bovendien is de oogst op sommige plaatsen helemaal vernield. De regering heeft de noodtoestand afgekondigd, maar beschikt over te weinig middelen om overal meteen hulp te kunnen bieden.

 

Christiane Tuijtelaars (Programmabeheerder Bolivia)

 

NGO Bevrijde Wereld is in Bolivia aan de slag in de arme plattelandsregio’s van Santa Cruz, Cochabamba en Potosi. Er wordt vooral gewerkt rond voedselzekerheid voor arme boerengemeenschappen, met organisatieversterking als één van de belangrijkste instrumenten.

 

 

Rechtzetting: In de jongste Djembé, het tijdschrift van Bevrijde Wereld, las je ongetwijfeld ook het artikel over de nieuwe grondwet in Bolivia. Ook het getouwtrek omtrent de status van de hoofdstad kwam erin aan bod. De allerlaatste zin van het artikel stelde per abuis dat Santa Cruz de officiële hoofdstad van Bolivia zou blijven. Dit moet natuurlijk Sucre zijn, in plaats van Santa Cruz. Onze excuses voor de fout.

 

 www.bevrijdewereld.be

 

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel