Drinkwater voor 20.000 mensen in Benin

Drinkwaterpunt in Kouandé. De geleerde lessen van LEauCAL werden vastgelegd in een documentaire (c) Myriam Launay

In Benin zijn de gemeenten verantwoordelijk voor drinkwater, sanitair en hygiëne, maar zij worstelen met een gebrek aan technische kennis, weinig financiële middelen en jurisdictiegeschillen binnen de verschillende overheidsniveaus. Protos en zijn partners boden ondersteuning aan 13 gemeenten. 

In de districten Atacora en Donga loopt LEauCAL op zijn einde. Het programma werd in maart 2013 opgestart om gemeenten te ondersteunen in hun dienstverlening met betrekking tot drinkwater, sanitair en hygiëne.

Sinds de decentralisering in Benin zijn de gemeenten verantwoordelijk voordrinkwater, sanitair en hygiëne, maar zij worstelen met een aantal zaken: een gebrek aan technische kennis, weinig financiële middelen en jurisdictiegeschillen binnen de verschillende overheidsniveaus.

Protos en zijn partners boden ondersteuning aan 13 gemeenten. Die ondersteuning had onder meer betrekking op bouwheerschap en het zelf lokaal vinden van financiële middelen voor de dienstverlening rond drinkwater, sanitair en hygiëne. Ook erkennen de betrokken partijen nu beter het belang van een degelijke uitbating en onderhoud van de drinkwaterpunten in functie van hun duurzaamheid over de tijd. En de decentralisatiediensten staan nu sterker om waar nodig te adviseren en te ondersteunen.

Binnen de krachtlijnen van het programma werd ook een wedstrijd uitgeschreven. In totaal kregen 8 gemeenten (Matéri, Tanguiéta, Natitingou, Péhunco, Kouandé, Kérou, Djougou, Bassila) en 1 intercommunale (2KP) subsidies voor hun projectvoorstellen. Sinds de start van het programma werden 67 drinkwaterpunten gebouwd of hersteld, en werden 12 EcoSan-latrines en 5 drinkbakken voor vee geplaatst. Maar liefst 20.000 mensen beschikken vandaag over drinkwater of over een sanitaire basisinfrastructuur.

Het project bood ook een kader voor 2 masterproeven: Pélagie Ollou onderzocht fysiochemische en microbiologische besmettingen van water in Boukombé, en in Natitingou evalueerde Rosalie Oyeniran de impact van de decentralisatie op de toegang tot drinkwater en de duurzaamheid van de drinkwaterpunten. Doctoraatsstudente Valérie Kotchoni onderzocht hoe en hoeveel de ondergrondse watervoerende lagen (aquifers) in Benin zich hervullen.

De geleerde lessen, successen en struikelpunten werden vastgelegd in een documentaire. Hieraan wordt momenteel de laatste hand gelegd.

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel