Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen goedgekeurd

Voor België waren ministers Reynders, De Croo en Marghem present bij de stemming.

11.11.11 beleidsmedewerker Bart Tierens brengt verslag uit vanop de VN-top over Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het is eindelijk zover. Gisteren keurden de 193 leden van de Verenigde Naties (VN) de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling goed. Een akkoord over de agenda was al begin augustus bereikt dus kon de top meteen van start gaan met een stemming. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn nu officieel bekrachtigd door de hele wereld.

Aan de stemming in de Algemene Vergadering van de VN ging een toespraak van Paus Franciscus vooraf. De Paus legde de link tussen de aantasting van het leefmilieu en sociale uitsluiting. Het zijn de zwaksten die het grootste slachtoffer zijn van de grenzeloze dorst voor macht en rijkdom, aldus de Paus. De kerkvorst vroeg de wereldleiders onmiddellijk maatregelen te nemen om het milieu te beschermen en sociale en economische uitsluiting tegen te gaan. Volgens de Paus is de ecologische crisis is een gevaar voor het bestaan van de mensheid.

De Paus noemde de goedkeuring van de 2030 agenda "een belangrijk teken van hoop", maar voegde daar aan toe dat de VN bij het maken van grote programma's en plannen niet mag vergeten dat het om echte mensen gaat en dat die betrokken moeten worden.

In zijn speech bracht de Paus een warm pleidooi voor internationaal recht. Hij benadrukte de noodzaak om recht volgens de geest ervan na te leven en niet te gebruiken als voorwendsel om andere belangen te verbergen. De Paus wees verder op de nood om macht in te perken en te delen.

Na de Paus bracht zangeres Shakira voor de Algemene Vergadering een versie van Imagine van John Lennon. Nog heel wat andere beroemdheden vertoeven in New York. Vanavond vindt in Central Park een Global Citizen Festival plaats waar onder meer Coldplay en Pearl Jam zullen optreden. Met het festival willen een groep bedrijven en ngo's de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht brengen.

Omdat er geen onderhandelingen zijn op de top is alle aandacht gericht hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bekend gemaakt kunnen worden en hoe landen ze moeten uitvoeren. Vooral rond dat laatste vinden verschillende side events plaats.

Ook in België wordt nagedacht hoe die nationale vertaling moet gebeuren. Gisteren brachten 11.11.11 en ruim 30 andere organisaties een dossier uit rond hoe ons land de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kan uitvoeren in zijn beleid. Met het dossier willen de organisaties het debat over het thema aanzwengelen in België. De in New York aanwezige Belgische ministers kregen al een kopie overhandigd.

 Bart Tierens

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels