e-petitie: nieuwe aanpak nodig in Congo

Hoewel de crisis in Congo al aan meer dan 5 miljoen mensen het leven gekost heeft, wordt ze toch vaak vergeten door uw krant of TV-journaal. Een jaar nadat de crisis in Goma de headlines haalde in de internationale media is de situatie zelfs nog verslechterd.

Een gemeenschappelijk offensief van het Rwandese en Congolese leger moest de FDLR-rebellen met geweld ontwapenen. Maar die operatie heeft meer kwaad dan goed gedaan. De rebellen voeren aanvallen uit op burgers, doden, branden, verkrachten en plunderen. Maar ook het ongedisciplineerde Congolese regeringsleger maakt zich schuldig aan aanvallen op burgers, grootschalige plunderingen en verkrachtingen.

Voor elke FDLR-rebel die ontwapend werd (toch het uiteindelijke doel van de operatie), is er grofweg één Congolese burger gedood, zeven vrouwen of kinderen verkracht, zes huizen in brand gestoken en 1.000 mensen verplicht om op de vlucht te slaan.

Een contraproductieve operatie

Die contraproductieve operatie wordt gesteund door de internationale gemeenschap. Ze brengt de VN-vredestroepen in de verbijsterende positie waarbij ze een leger ondersteunen dat de eigen bevolking aanvalt. Bovendien leidt deze operatie tot een grootschalige humanitaire catastrofe.

Wij willen dat de internationale gemeenschap haar steun staakt aan de strategie die de levens van de gewone burgers verwoest.

Eind oktober komt de Veiligheidsraad bijeen om de Vredesmacht in Congo te bespreken, met het oog op de beslissing over de rol van die vredestroepen in december. Die bijeenkomst is een kans voor de internationale gemeenschap om voor een minder verwoestende, meer geïntegreerde aanpak te kiezen.

U kan helpen door de e-petitie te tekenen die Oxfam International aan de VN zal bezorgen. Daarmee wil de ngo aangeven dat gewone mensen van overal ter wereld niet willen dat VN-vredestroepen aan de zijlijn blijven staan en toekijken hoe een humanitaire crisis zich verder ontwikkelt.

Meer info:

  • Steven Van Damme, Verantwoordelijke Humanitaire Lobby bij Oxfam-Solidariteit
    Tel. 02 501 67 45 — sva (at) oxfamsol.beBRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel