Economische politiek China scoort bij milieubeweging

De inspanningen van China om de financiële sector groener te maken oogsten bijval in een rapport van de milieuorganisatie Friends of the Earth. De organisatie roept de Amerikaanse regering op om bij de hervorming van de financiële sector lessen te trekken uit de Chinese aanpak.


In het rapport “The Green Evolution: Environmental Policies and Practice in China's Banking Sector” beschrijft de milieuorganisatie Friends of the Earth hoe het Chinese financiële erop gericht is om vervuiling terug te dringen en de klimaatverandering te bestrijden. Zo kregen Chinese banken het verbod om geld te lenen aan bedrijven die niet in orde zijn met de milieuwetgeving. Investeerders worden gestimuleerd om meer op lange termijn te denken en het risico ruimer in te schatten, inclusief het risico op verlies door milieuproblemen.

Hervorming
Michelle Chan, één van de auteurs van het rapport, riep de Amerikaanse overheid op om goed naar China te kijken op het moment dat ze nieuwe regels opstellen voor de Amerikaanse banksector. “De bankencrisis in de VS geeft ons een historische opportuniteit om de wetgeving te hervormen op een manier die Wall Street de mogelijkheid geeft om een duurzame toekomst te financieren”, zegt Chan. “China biedt enkele interessante voorbeelden van hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden in financiële wetgeving.”Chinese banken, en met name die banken die reddingssteun gekregen hebben van de overheid, hebben leningen aan vervuilende en energie-intensieve industrieën teruggedrongen. Het rapport geeft onder meer het voorbeeld van de Commercial Bank of China, die haar leningen aan vervuilende industrieën met 24 procent verminderd heeft. Een rist aan maatregelen heeft er in China voor gezorgd dat het milieu hoger op het prioriteitenlijstje gestegen is. Er is een ministerie voor Milieubescherming opgericht, dat tot nog toe 38 bedrijven op een zwarte lijst voor kredieten gezet heeft, omdat ze inbreuken pleegden tegen de milieuwetgeving. Als direct gevolg daarvan zijn voor minstens 293 miljoen dollar aan leningen geweigerd of geannuleerd.

Nog een lange weg te gaan
Toch hebben de auteurs niet enkel lof voor het Chinese beleid. Omdat de nieuwe maatregelen nog maar kort van kracht zijn, schieten nog heel wat Chinese banken tekort wat betreft hun inschatting van de milieu-impact van hun leningen, rapportering aan het publiek en communicatie met milieugroeperingen en betrokkenen. De milieumaatregelen gelden ook enkel voor leningen aan Chinese bedrijven, niet aan projecten en klanten in het buitenland. In het binnenland moeten de maatregelen het bovendien afleggen tegen de overweldigende afhankelijkheid van snelle, maar problematische energiebronnen, zoals steenkool, grote dammen en kernenergie. Volgens Chan is het echter duidelijk dat Chinese banken grote veranderingen doormaken en dat de Amerikaanse overheid dezelfde visie moet ontwikkelen. De openlijke steun van Chan voor het Chinese beleid is des te opmerkelijk, omdat ze al jarenlang samenwerkt met financiële groepen en milieu- en mensenrechtengroeperingen om problematische Chinese investeringen aan te klagen. Ze geniet in Wall Street aanzien als één van de weinige activisten met een geloofwaardige kennis van de financiële wereld.

BRON:
http://www.ipsnews.be

IPS DOOR:

Deel dit artikel