Eén jaar SDG's

1-jaar-SDGs

De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling bestaat één jaar. Een gelegenheid om de Belgische regeringen er aan te herinneren dat ook ons land de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) moet uitvoeren. En dit zowel in het interne als het internationale beleid. Naar aanleiding van deze 'verjaardag', schreven 30 organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en duurzame transitie een brief aan de bevoegde ministers.

Ambitie gezocht

Om de ambitieuze SDG's te realiseren zijn dringende maatregelen nodig. Aan deze hervormingen hangt een prijskaartje maar ze bieden ook kansen. Zo is al lang duidelijk – en bevestigd door economen - dat investeren in maatregelen die de klimaatverandering tegengaan, bijvoorbeeld, ook economische voordelen bieden. Zo kan volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) Europa tegen 2020 20 miljoen nieuwe jobs creëren bij een resolute overschakeling op een groene economie.

Nationale uitvoeringsstrategie

De 30 organisaties vragen dat de vele initiatieven, op de verschillende beleidsniveaus, van het afgelopen jaar, een plaats zouden krijgen in een overkoepelende nationale strategie.

De SDG's moeten integraal en op een gecoördineerde manier geïntegreerd worden in het binnen- en buitenlandse beleid van België. Vertrekkend van het basisbeginsel 'leave no one behind' moeten hierbij steeds de meest kwetsbaren voorop staan.

Publiek debat

Het middenveld roept ook op om vanaf 2017 een jaarlijks voortgangsrapport op te stellen over de Belgische inspanningen voor de uitvoering van de SDG's en om dit rapport op het volgende VN High Level Political Forum - dat doorgaat in de zomer van 2017 - voor te stellen. De Agenda 2030 erkent de essentiële rol van parlementen en middenveld. Het debat over de broodnodige hervormingen om onze economie om te schakelen naar een sociaal en ecologische rechtvaardig systeem moet publiek gebeuren. Het betrekken van het middenveld en de burgers bij het uitwerken van een nationale uitvoeringsstrategie, is dé manier om tot meer weldoordachte beslissingen te komen.

Wiske Jult
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling/Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO)

SDG-ondertekenaars-okt2016

Deel dit artikel