Elektriciteitsvoorziening in Gazastrook verder beperkt!

Tien Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties klagen het afsnijden en beperken van de elektriciteitstoevoer aan de Gazastrook aan, nu ook het Israëlisch Hoog Gerechtshof deze collectieve straffen heeft goedgekeurd.


Vanaf vandaag, 7 februari ’08:

De collectieve strafmaatregelen tegen de bevolking van de Gazastrook nogmaals verscherpt, met goedkeuring van het Israëlisch Hooggerechtshof

Vandaag, 7 februari 2008, zal Israël de elektriciteitsvoorziening aan de Gazastrook nog verder beperken. Het Israëlisch Hooggerechtshof heeft hiervoor het licht op groen gezet, ondanks het feit dat het hier om een collectieve strafmaatregel gaat die de hele bevolking van de Gazastrook treft. De uitspraak van het Hooggerechtshof kwam er vorige week, nadat 10 Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties de Israëlische staat hadden aangeklaagd voor de geplande beperkingen van de elektriciteits- en brandstofleveringen. De aanklagers voeren aan dat de beperkingen in strijd zijn met het internationaal recht, omdat ze de burgers, zonder onderscheid, beletten gebruik te maken van levensnoodzakelijke voorzieningen. Israël controleert de grenzen van de Gazastrook en laat niet toe dat goederen worden ingevoerd, tenzij langs de overgangen die het zelf controleert.

De mensenrechtenorganisaties stellen: "Deze nieuwe elektriciteitsbeperkingen verscherpen de reeds bestaande strafmaatregelen tegen de burgerbevolking in de Gazastrook. De reeds eerder ingevoerde beperkingen op brandstoffen en elektriciteit veroorzaakten grote problemen voor de bewoners van de Gazastrook voor de toegang tot medische zorgen, zuiver water, wegpompen van vervuild water, verwarming of licht in hun huis. Hier is geen geldige veiligheidslogica voor."

Mbt de uitspraak van het Gerechtshof stellen de mensenrechtenorganisaties: "de goedkeuring van het Hooggerechtshof voor de collectieve strafmaatregelen is een gevaarlijk precedent. De beslissing legt de duidelijke internationaalrechterlijke bepaling naast zich neer die strafmaatregelen tegen de burgerbevolking zonder onderscheid verbiedt. Het Hooggerechtshof laat na de militaire strafmaatregelen een halt toe te roepen."

Het leger heeft het gerechtshof een plan voorgelegd. Dit voorziet in een reductie van 5% op drie van de tien toevoerlijnen van de Israëlische elektriciteitsmaatschappij. Vandaag zal 5% minder elektriciteit geleverd worden via de eerste toevoerlijn, binnen twee weken zullen ook de twee andere lijnen 5% minder elektriciteit leveren. In totaal betekent dit een vermindering van 1,5 megawatt.

De mensenrechtenorganisaties merken hierbij op dat deze nieuwe beperkingen boven op de bestande zeer ernstige beperkingen komen. De elektriciteitscentrale van de Gazastrook brengt nu reeds 25 megawatt minder op, omdat Israël de toevoer van de vereiste hoeveelheid dieselbrandstof heeft afgesneden. De centrale, met een capaciteit van 80 megawatt, produceert nu amper 55 megawatt. De verminderde dieseltoevoer heeft geleid tot een tekort van 20% in de elektriciteitsbehoefte. Het gevolg is stroomonderbrekingen die o.m. de dagelijkse dienstverlening in medische instellinge, de watervoorziening, het wegpompen van rioolwater, enz ernstig hinderen. Gemiddeld zitten de bewoners van de Gazastrook 8 uur per dag zonder elektriciteit. Door het tekort aan benzine en diesel is het vervoer zeer ernstig verstoord en kunnen generatoren amper werken.

Ondertekenaars:

Adalah " The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel", Gisha - Legal Center for Freedom of Movement, HaMoked: Center for the Defence of the Individual, Physicians for Human Rights-Israel, The Palestinian Centre for Human Rights, The Public Committee Against Torture in Israel, Gaza Community Mental Health Programme, B’Tselem, " The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories", Al –Haq, Mezan Center for Human Rights.

Deel dit artikel