EU-plan voor meer transparantie multinationals mist tanden

eu tax avoidance

Hoewel de Europese Commissie eindelijk erkent dat transparantie een sterk wapen is in de strijd tegen belastingontwijking en –ontduiking, mist het plan om grote bedrijven te verplichten inzage te geven in hun financiële huishouding in elk land waarin ze actief zijn,  dat de EU-Commissie vandaag voorstelde, duidelijk tanden.

Nadat de Panama Papers duidelijk hebben gemaakt hoe de meest vermogenden erin slagen aan elke belasting te ontsnappen via geheime schermvennootschappen in fiscale paradijzen, beloofde de Europese Commissie een ambitieus voorstel op tafel te leggen om grote bedrijven te verplichten inzage te geven in hun financiële huishouding in elk land waarin ze actief zijn. Dinsdagnamiddag presenteerde de Commissie dit voorstel in Straatsburg. 

In nasleep van Panama Papers kondigde EU-commissaris Moscovici een pakket maatregelen om belastingontwijking en –ontduiking strenger aan te pakken. Daarbij liet hij verstaan het eerder gelekte voorstel rond land-per-land verslaggeving , dat duidelijk tekort schoot, aan te scherpen. Ook dat nieuwe voorstel kan niet overtuigen.

Te beperkt

Problematisch is dat multinationals enkel zullen verplicht worden financiële en fiscale gegevens te publiceren voor de EU-lidstaten waarin ze actief zijn. In nasleep van de Panama Papers wordt die beperkte reikwijdte uitgebreid tot een aantal belastingparadijzen die op een zwarte lijst staan waaraan de EU in de komende weken en maanden gaat werken. Dat betekent dat multinationals geen informatie moeten aanleveren over hun activiteiten in de meeste ontwikkelingslanden. Die ontwikkelingslanden zouden net de grootste begunstigde kunnen zijn van meer transparantie voor multinationals. Vandaag verliezen die landen jaarlijks tussen 100 en 200 miljard dollar als gevolg van winstverschuivingspraktijken door multinationale ondernemingen.

Bovendien is er geen enkele garantie dat die Europese lijst van belastingparadijzen volledig zal zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Europa landen zoals de VS, met een aantal 'interne' belastingparadijzen als de deelstaten Delaware en Nevada, Zwitserland of EU-collega Luxemburg op een zwarte lijst zal zetten. Het gaat dan ook niet om echte land-per-land rapportering maar eerder over een EU-zone rapportering plus. Het zou dan ook veel eenvoudiger zijn bedrijven gewoon te vragen gegevens over alle landen waarin ze actief zijn te publiceren.

Bijkomende beperking is dat het Commissie-voorstel de drempel op het niveau van de OESO legt waarbij enkel multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar aan de verplichting moeten voldoen. Dat betekent dat tussen 85 en 90% van de multinationals zullen vrijgesteld worden.

Tanden

Hoewel de Europese Commissie eindelijk erkent dat transparantie een sterk wapen is in de strijd tegen belastingontwijking en –ontduiking, mist het plan dat vandaag is voorgesteld duidelijk tanden. De bal ligt nu in het kamp van het Europees Parlement en de lidstaten. Zij moeten ervoor zorgen dat de vooropgestelde transparantie geldt voor alle grote ondernemingen en voor alle landen waar ze actief zijn.

Jan Van de Poel

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels