Europees Parlement wil voedselverspilling gehalveerd zien tegen 2030

Household food trash NY

Op dinsdag 14 maart heeft de voltallige vergadering van het Europese Parlement het voorstel van haar commissie Leefmilieu goedgekeurd om voedselverspilling met 50% te verminderen tegen 2030. De voltallige vergadering heeft het voorstel zelfs nog versterkt. 11.11.11 die daar toe had opgeroepen is tevreden, maar betreurt dat het parlement de definitie van voedselverspilling niet heeft aangescherpt. Daardoor wordt verspilling door cosmetische normen niet voldoende in rekening gebracht.

Het Parlement roept de Europese Commissie tot de orde

De stemming in het Europese Parlement vond plaats in het kader van het zogenaamde "Circulaire Economie Pakket", dat wetgevende voorstellen bevat voor het vermijden, recycleren en verwerken van afval in de Europese Unie. De aanpak van voedselverspilling of "levensmiddelenafval" zoals dit nu in EU-jargon wordt genoemd, maakt daar deel van uit.

Met de stemming is het mandaat vast gelegd waarmee het Parlement binnenkort onderhandelt met de Raad (van ministers van de Europese lidstaten). Dit mandaat gaat op verschillende punten verder dat wat de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Campagne tegen voedselverspilling haalt 5 van haar 6 amendementen binnen

11.11.11 maakt deel uit van een Europese coalitie van ondertussen zo'n 50-tal Europese ngo's.

Deze coalitie steunde 6 amendementen op het voorstel van de Europese Commissie:

Vier amendementen voorgesteld door de commissie Leefmilieu (ENVI) die een definitie geven van "levensmiddelenafval", een hiërarchie vast leggen in de manier waarop met dit afval moet omgegaan worden, de verminderingsdoestelling vastlegt op 50% tegen 2030 en een eenvormige methode vraagt voorde meting van voedselverlies en verspilling.

Twee nieuwe amendementen die de definitie van levensmiddelenafval verder verduidelijken en een duidelijke timing vastleggen om tegen 2020 de verminderingsdoelstellingen te bepalen op basis van reële cijfers

Cosmetische normen onvoldoende in rekening gebracht.

Het amendement over de verdere verduidelijking van de definitie werd niet gehaald. Dat is erg spijtig, want "verliezen tijdens de primaire productie" vallen niet binnen de goedgekeurde definitie van voedselverspilling of "levensmiddelenafval". Het is niet duidelijk wat met "verliezen tijdens de primaire productie" bedoeld wordt: als het gaat over voedselgewassen die op het veld blijven staan, dan is aanvaardbaar om deze niet mee tellen als verspilling, indien deze gewassen zijn aangetast door plagen of ziektes. Maar ze moeten wél worden meegeteld als men ze laat rotten op het veld omdat een opkoper plots zijn contract niet naleeft of omdat de gewassen niet voldoen aan cosmetische normen.

Een recente studie besteld door de Vlaamse regering toont heeft namelijk aangetoond dat cosmetische standaarden voor voedsel wel degelijk tot grote voedselverspilling leidt: twee op drie groenten- en fruittelers worden er mee geconfronteerd en ondervinden daardoor 10 tot 25% afzetverlies; de helft daarvan gaan verloren voor menselijke consumptie.

11.11.11 blijft de besluitvorming volgen

Samen met haar Europese coalitiepartners blijft 11.11.11 deze besluitvorming volgen. De volgende stap is de Raad. De coalitie zal nu de regeringen van de lidstaten aanspreken om het Europese Parlement bij te treden en daarenboven wél rekening te houden met "verliezen tijdens de primaire productie" als ze het gevolg zijn van oneerlijke handelspraktijken of cosmetische standaarden.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels