Europese werkgevers in China vrezen een te sociaal beleid

Europese werkgevers in China vrezen een te sociaal beleid
 
In China ligt een nieuwe arbeidswet voor die bijkomende bescherming moet bieden aan werknemers, o.a. door het moeilijker te maken mensen op staande voet te ontslaan.

De Europese Kamer van Koophandel in China leverde een erg kritisch commentaar af op dat wetsvoorstel. De Kamer verzoekt de wetgever om de vakbonden niet zoveel macht te geven en vraagt vooral de huidige flexibiliteit niet te veel in te perken. Ze suggereert bedrijven vrij te laten bepalen hoe lang ze iemand op proef nemen, zonder overleg met de vakbonden de bedrijfsregels te laten vastleggen en het ontslaan van mensen niet onnodig te bemoeilijken. De Kamer waarschuwt dat te rigide ontslagregelingen “mogelijks kunnen leiden tot minder tewerkstelling”. MO* sprak daarover met de Belgische voorzitter Serge Janssens de Varebeke.

 

Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel