Filippijnen: Extra rijstoogst vermindert afhankelijkheid van onderbetaalde seizoensarbeid

Irrigatieproject als basis voor stabiel inkomen

Baranguay Can-Eo ligt in de afgelegen Mountain Province, in het noorden van de Filippijnen. Voedselzekerheid tijdens het droge seizoen is een serieuze rem op de ontwikkeling van de arme gemeenschappen op het platteland. In het regenseizoen telen de landbouwgezinnen rijst en groenten voor eigen gebruik. Eén keer per jaar kan men rijst oogsten, een levensnoodzakelijk product voor de Filippino’s. Met de oogst beschikt men doorgaans over een voedselvoorraad gedurende een zevental maand.De resterende maanden zijn bijzonder inkomensonzeker. De boeren moeten dan elders geld verdienen om hun voedsel mee te kopen. Die tijdelijke arbeid loopt lang niet altijd van een leien dakje. Vaak komen de boeren komen terecht in de bouwsector, waar uitbuiting schering en inslag is. Het gemiddelde dagloon bedraagt 150 pesos (2,40 euro) per dag. Om enigszins rond te komen zou men minstens 250 pesos (3,90 euro) moeten verdienen. Boerengezinnen in de Cordillera hebben het bijgevolg bijzonder moeilijk om deze periode door te komen.

Irrigatie


Via haar Filippijnse partner CDPC (Centre for Developments Programs in the Cordillera) ondersteunt Bevrijde Wereld plaatselijke boerengemeenschappen in hun zoektocht naar een stabiel(er) inkomen tijdens het droge seizoen. Regenwater uit de bergen wordt afgeleid naar de rijstvelden in de vallei. Met het opzetten van irrigatieprojecten kan men ook tijdens het droge seizoen rijst telen. Op die manier kan men twee keer per jaar oogsten, hetgeen een substantiële vooruitgang van de voedsel- en inkomenssituatie tot gevolg heeft. Met de introductie van het irrigatieproject kan de onzekere periode namelijk ingekort worden tot twee maand. Grootste obstakel blijft het gebrek aan goede landbouwgrond in deze bergstreek.Het irrigatieproject dat we bezoeken, treedt volgend jaar in werking. Dertig huishoudens nemen eraan deel. De mannen leveren het zware werk voor de bouw van de irrigatiekanalen, de vrouwen maken het eten klaar of helpen mee op het land. En ook de kinderen steken een handje toe, door materiaal te helpen dragen.

Dit project is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen ngo’s en de bevolking. De lokale gemeenschap wordt georganiseerd rond een specifiek project dat concrete voordelen biedt op korte en lange termijn. Daartoe krijgen de basisorganisaties de nodige kennis en financiële middelen ter beschikking. Aangezien de boeren persoonlijk verantwoordelijk en betrokken zijn, is een lange levensduur van het project zo goed als zeker.

Onmisbare vrouwen


De vrouwen, verenigd in de organisatie Can-eo Enafbafo, weven stoffen om de nodige pesos voor de eigen bijdrage aan het project bij elkaar te krijgen. De vrouwen ondervinden heel wat moeilijkheden om een afzetmarkt te vinden voor hun producten. Gelukkig is er de steun van ngo MRRS ( Montanosa Relief and Rehabilitation Services). Deze ngo verleent een startkapitaal van dertig euro, plus naaimachines en steun in de zoektocht naar nieuwe afzetmarkten.

Claus Casier (Stagiair voor Bevrijde Wereld in de Filippijnen)
Lees meer op de blog van ClausNGO Bevrijde Wereld is in de Filippijnen actief in de regio's Samar, Panay, Cordillera en Masbate. In eerste instantie wordt gewerkt rond voedselzekerheid op het platteland, via het introduceren van betere methodes en materialen op het veld. In de tweede plaats ondersteunt Bevrijde Wereld meer samenwerking en versterking tussen boerenorganisaties.
www.bevrijdewereld.be

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel