Gates wil verder snijden in militaire uitgaven

Ook een supermacht kan niet onbeperkt geld blijven pompen in haar defensieapparaat. De geldkraan die na de aanslagen van 11 september 2001 is opengedraaid, moet weer dicht. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates. Door het aanpakken van de bureaucratie binnen het Pentagon en een strenger toezicht op militaire uitgaven denkt Gates 15 miljard dollar te kunnen bezuinigen.

Gates deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst waarin de overwinning op nazi-Duitsland werd herdacht, nu 65 jaar geleden. De plannen volgen op eerdere maatregelen van de minister om het proces van aanbesteding transparanter te maken.

Verandering

Defensie is simpelweg te duur geworden, vindt Gates. "Met het oog op de begrotingssituatie en de moeilijke economische omstandigheden moeten militaire uitgaven zeer kritisch bekeken worden. De aanslagen van 11 september 2001 zorgden voor een geweldige groei van militaire uitgaven, waarmee het defensiebudget in tien jaar verdubbelde, nog afgezien van de kosten van de oorlogen in Irak en Afghanistan."

Volgens William Hartung, directeur van het Arms and Security Initiative van de New America Foundation, is het van groot belang dat Gates nu zelf zegt dat de militaire uitgaven onverantwoord hoog zijn. "Met zijn uitspraken geeft hij extra gewicht aan de activiteiten van groepen die aansturen op een hervorming van het militaire apparaat."

Hoewel Gates er vorig jaar in slaagde om de verdere productie van het dure gevechtsvliegtuig F22 stop te zetten, is het volgens de minister niet mogelijk om flink te snijden in het defensiebudget voor hoogtechnologische wapens. In plaats daarvan gaat het Pentagon zich vooral richten op de bestrijding van de heersende bureaucratie.

Toezicht

Een van de problemen die Gates wil aanpakken, is het feit dat het toezicht op de aanbesteding van contracten veelal in handen van defensiebedrijven is. Terwijl in het verleden ambtenaren de uitgaven van defensie controleerden, zijn nu gecontracteerde bedrijven verantwoordelijk voor andere contractanten. Om hier verandering in te brengen heeft Gates het Pentagon opgedragen om personeel aan te nemen dat de controlerende rol van de bedrijven weer kan overnemen.

Defensiebedrijven die profiteren van de huidige situatie hebben zich verenigd in een poging om de maatregelen juridisch aan te vechten. Volgens de Coalitie van Kleinbedrijven voor Eerlijke Contractering betekenen de maatregelen van Gates het einde voor honderden kleine Amerikaanse bedrijven.

BRON:
IPS

Deel dit artikel