Gaza: al 33 organisaties roepen op tot nationale protestmanifestatie

Al 33 organisaties tonen zich verontwaardigd over de escalatie van geweld in de Gazastrook en roepen op tot deelname aan een protestmanifestatie op woensdag 31 december op het Muntplein, Brussel.


Volgens de jongste mediaberichten vielen er al minstens 330 doden. De plaatselijke medische urgentiediensten kunnen de honderden gewonden niet aan, wegens een gebrek aan gezondheidsinfrastructuur en medicatie.

 

Israël zegt daarmee Hamas te willen raken. In werkelijkheid gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze zoveelste militaire campagne komt er na een bijna twee jaar durend embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden meermaals stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

 

Datzelfde Humanitaire Recht stelt dat burgers onder geen beding het doelwit mogen vormen van de vijandelijkheden.

 

Om hun verontwaardiging kracht bij te zetten roepen onderstaande organisaties op tot een protestwake met korte optocht op de laatste dag van 2008. Wie wil dat het geweld tegen onschuldige burgers ophoudt, wordt nu woensdag 31 januari om 14 uur verwacht op het Muntplein te Brussel.

 

Onder het motto:

- Stop de bombardementen op Gaza

- Stop het embargo tegen de Palestijnen

- Stop het geweld tegen burgers

NU!

 

Praktisch:

Woensdag 31 december 2008

14 u Samenkomst aan het Muntplein

Optocht en protestwake aan het Martelarenplein (tot 16u)

 

Roepen alvast mee op (voorlopige lijst):

11.11.11, Aardewerk, AFD, Association Belgo-Palestinienne, ATTAC Vlaanderen, Broederlijk Delen, BRussells Tribunal, CNAPD, CNCD-11.11.11, COCAB, CODIP, FOS Socialistische Solidariteit, Génération Palestine, Groen!, GroenPlus!, Hand in Hant/Gent, Intal, Jong NV&A, LeCoTo, Mouvement Citoyen Palestine, Mouvement ouvrier Chrétien (MOC), Netwerk Vlaanderen vzw, Oxfam Solidariteit-Solidarité, Oxfam Wereldwinkels, Pax Christi, PVDA-PTB, SAP/LCR, Solidarité socialiste, Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede in Guatemala, Vlaams Palestina Komitee, L'Union des Progressistes Juifs de Belgique, Vrede vzw, Vredesactie…

Deel dit artikel