Geef Palestina terug aan zijn bevolking!

Open Brief aan Karel De Gucht
Minister van Buitenlandse Zaken

Geachte Heer minister,

De toestand in de Bezette Palestijnse Gebieden stemt ons weinig hoopvol. Een onafhankelijke en soevereine Palestijnse staat lijkt door de annexatiepolitiek van de Israëlische regering, het internationale optreden en het geweld tussen Palestijnse fracties verder weg dan ooit.
  
We schrijven u, omdat we er op rekenen dat België als voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties initiatieven neemt die er voor zorgen dat er een einde komt aan de verslechterde politieke en humanitaire situatie in de Palestijnse gebieden en meer in het bijzonder in Gaza.

We hopen dat België en de leden van de Veiligheidsraad inzien dat de huidige sanctiepolitiek tegen de Palestijnse instellingen de politieke en humanitaire situatie in de Palestijnse gebieden geen goed heeft gedaan. In de hoop dat Fatah Hamas uit het zadel zou lichten, stimuleerden de Verenigde Staten en Israël de onderlinge strijd achter de schermen. Een desastreuze zet die leidde tot de huidige crisis en bevestigt dat de Westerse politiek een compleet verkeerde weg is ingeslagen.

Onafhankelijke waarnemers, NGO’s en rapporten van officiële instanties laten in dat opzicht allemaal een gelijkaardig geluid horen. In het gelekte eindemissie-rapport van de speciale gezant van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Alvaro de Soto (mei 2007), spreekt hij zich bijzonder negatief uit over de sancties zoals die zijn opgelegd door Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie in een poging om Hamas te raken en te dwingen aan de voorgestelde voorwaarden te voldoen. Volgens de Soto hebben ze evenwel ‘verwoestende gevolgen’ gehad voor de Palestijnen en gezorgd voor een averechts effect. Eerder schreef de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, John Dugard (januari 2007), dat de stappen ondernomen door de internationale gemeenschap neerkomen op het collectief bestraffen van de Palestijnen. Volgens John Dugard vormen de Palestijnse Bezette Gebieden “het enige voorbeeld van een land in ontwikkeling dat het recht ontzegd wordt op zelfbeschikking en onderdrukt wordt door een aan het Westen gelieerd land. Het duidelijk nalaten van de Westerse landen om maatregelen te treffen die een einde maken aan een dergelijke situatie, brengt de toekomstige internationale bescherming van de mensenrechten in gevaar.”

Enkel een politieke opening had de huidige crisis, om het woord ‘burgeroorlog’ niet te gebruiken, kunnen voorkomen. De boycot heeft ertoe geleid dat Hamas en nieuwe fanatieke splintergroepen zijn versterkt. Het gaat er dus niet om dat de Palestijnen zich afkeren van de twee-statenoplossing en Israël willen vernietigen. Wel voelen ze zich in de steek gelaten door de internationale gemeenschap die sancties treft die vooral de burgers raken, terwijl Israël straffeloos zijn expansiebeleid voortzet. De Palestijnen zijn ten prooi aan groeiende armoede en bitterheid. Voeg hieraan complete wetteloosheid toe en je hebt het recept voor defaitisme en extremisme.

We willen een complete koerswijziging die naar de essentie gaat. De internationale gemeenschap kan dit scenario en verder bloedvergieten voorkomen, als ze de moed heeft om een coherent beleid, van één maat en één gewicht, te voeren. Ze moet de hoop herstellen en de Palestijnen een toekomstperspectief bieden. Dit betekent: een einde maken aan veertig jaar bezetting en het erkennen van de legitieme Palestijnse rechten. Europa mag zich niet langer kritiekloos achter Israël scharen, zeker op het ogenblik dat dit land het inter-Palestijnse geweld aanwakkert om eigen strategische redenen.

Europa heeft nu besloten de steun aan president Abbas te hervatten, maar veroordeelt de inwoners van Gaza tot bedelarij en humanitaire steun. Deze politiek biedt geen alternatief voor de feitelijke opsplitsing van de Palestijnse gebieden. De inwoners van de Gaza-strook mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Er moet een einde komen aan deze humanitaire crisis.

We vragen dat België als voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties alles in het werk stelt om te komen tot een politieke oplossing van de crisis en een nieuwe ernstige aanzet geeft tot het uitvoeren van volgende legitieme eisen:

Onmiddellijk te stoppen met de gevoerde politiek die de Palestijnse partijen verdeelt en tegen elkaar uitspeelt;
o De blokkade tegen Gaza op te heffen en de internationale steun aan de Palestijnse gebieden in hun geheel te hervatten.
o Stopzetting van de Israëlische bezetting
o Stopzetting van de bouw van de muur en de annexatie van Palestijnse gebieden
o Uitvoering van de VN-resoluties
o Militair embargo tegen Israël


 

Deel dit artikel