Geen effectieve armoedebestrijding zonder mainstreaming van handicap !

PHOS pleit voor mainstreaming van handicap binnen de Belgische NGO-sector.  Mainstreaming van handicap houdt in dat NGO's personen met een handicap expliciet opnemen in hun doelgroep. Bovendien veronderstelt dit dat personen met een handicap en hun organisaties bij het opzetten van activiteiten en bij de uitvoering ervan worden betrokken. Waarom is dit noodzakelijk?
1 op 5 van de allerarmsten in het Zuiden heeft een handicap. Hoewel NGO's zich richten tot de allerarmsten worden personen met een handicap onvoldoende bereikt.


Dit kan verschillende oorzaken hebben. We geven enkele voorbeelden:

Toegankelijkheid
- Scholen, gezondheidscentra en andere voorzieningen zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit zoals rolstoelgebruikers. Bijgevolg is het voor hen niet altijd mogelijk gebruik te maken van diensten en infrastructuur die gebouwd zijn met steun van Belgische NGO's.

Microkrediet
- Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor microkrediet is vaak dat men fit en gezond is. Een goed businessplan hebben en het kunnen uitvoeren is echter ook voor veel mensen met een handicap mogelijk. Personen met een handicap worden vaak bij voorbaat uitgesloten, louter omwille van hun handicap. Dit terwijl er wereldwijd voorbeelden van personen met een handicap die erin geslaagd zijn een succesvolle onderneming op te zetten.

HIV/AIDS
- Uit onderzoek is gebleken dat personen met een handicap een groter risico hebben op HIV/AIDS en een groter risico op uitsluiting van zorg. Bij preventiecampagnes rond HIV/AIDS of andere infectieziekten worden personen met een visuele of auditieve handicap niet bereikt omdat de boodschap van de campagne niet verspreid wordt in voor hen aangepaste vorm. Vaak wordt zelfs verondersteld dat personen met een handicap seksueel niet actief zijn en bijgevolg niet tot de doelgroep van een campagne behoren.


MAINSTREAMING IN DE PRAKTIJK: HOE BEGIN JE ERAAN?

Een standaardprocedure of handleiding voor mainstreaming van handicap bestaat niet. Iedere organisatie moet de aandacht voor handicap structureel inbouwen in de eigen organisatiecultuur en in de planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van activiteiten. Dit vraagt een zekere expertise rond handicap maar vooral een open geest en creativiteit om bestaande drempels en discriminaties weg te werken en het ontstaan van nieuwe barrières te voorkomen. Kleine veranderingen kunnen daarbij al een groot verschil maken.


PHOS BIEDT DIENSTVERRLENING OP MAAT AAN

In heel wat domeinen ligt mainstreaming van handicap niet zo voor de hand. Geen nood wij bieden uw organisatie dienstverlening op maat aan. Enkele voorbeelden:

Situatie 1
U wil in het project dat u samen met uw partner in het Zuiden hebt opgezet meer mensen met een handicap bereiken. Maar wie zijn ze, wat zijn hun specifieke behoeften en via welke kanalen benader je hen best? Een plaatselijke organisatie van personen met een handicap kan u hierbij helpen. Misschien kent u zelf al een dergelijke organisatie maar ook wij kunnen organisaties van personen met een handicap aanbrengen die in de betrokken regio actief zijn en uw activiteiten kunnen ondersteunen.

Situatie 2:
U wil een workshop organiseren en/of vormingsmateriaal ten behoeve van uw partners in het Zuiden ontwikkelen rond het opzetten van een inkomensverwervend project, organisatieversterking, preventie van HIV/AIDS of nog een ander onderwerp. U kan anticiperen op de deelname van personen met een handicap en het vormingsmateriaal dat u aanmaakt aanpassen. Wij kunnen u hierrond tips geven of vormingsmateriaal in onderlinge samenwerking uitwerken.

Situatie 3:
De basisteksten van uw organisatie zijn aan revisie toe. U wil voortaan meer aandacht besteden aan diversiteit binnen uw organisatie. In dit kader wil u mainstreaming van handicap opnemen in uw beleidsteksten. U weet niet goed hoe u dit moet aanpakken. Wij kunnen u op dit vlak adviseren en begeleiden.

Situatie 4:
U wil ervoor zorgen dat in uw programma, een bepaalde actie of project personen met een handicap zoals anderen worden bereikt. U wil daarom in uw logisch kader rekening houden met de noden van personen met een handicap. Wij kunnen u helpen bij het identificeren van deze noden en het vinden van oplossingen om de participatie van personen met een handicap te realiseren.

Naast deze 4 situaties zijn er uiteraard nog andere manieren waarop u aan mainstreaming van handicap kunt werken. Met onze dienstverlening willen we u graag ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

PHOS - Tivolistraat 45 bus 3 - 1020 Brussel-Laken
tel: +32 2 421 24 30  fax: +32 2 421 24 35
e-mail coördinator:
herman.janssens@phos.be
Website: www.phos.be

Deel dit artikel