Geweld in Guinee bereikt hoogtepunt

Sinds half januari breidt het geweld sterk uit in het West-Afrikaanse Guinee. Volgens recente berichten vielen in de hoofdstad Conakry al enkele tientallen doden en gewonden tengevolge van hardhandige confrontaties tussen manifestanten en ordetroepen. Ondanks een akkoord tussen de vakbonden en president Conté eind januari blijven de onlusten aanhouden. De inzet is niets minder dan het presidentschap van Lansana Conté. Een geplande meeting van Bevrijde Wereld-partner SADIO – een West-Afrikaans ngo-netwerk rond voedselzekerheid – werd uitgesteld omwille van de onrust. De meeting zou aanvankelijk plaatsvinden in Guinee.


Na conflicten in Guinee-Bissa, Ivoorkust, Liberia en Sierra Leone, is de onrust in Guinee een nieuw hoofdstuk in de recente, maar uiterst conflictueuze geschiedenis van West-Afrika.


Nationale mobilisatie

De spanning in de straten van Conakry stijgt gestaag de jongste weken. De vakbonden in Guinee eisen het ontslag van president Lansana Conté, die er sinds 1984 de touwtjes in handen heeft. De bonden zeggen dat er geen gevolg wordt gegeven aan een aantal sociale overeenkomsten van vorige jaar. Die overeenkomsten kwamen er na twee nationale stakingen voor hogere lonen, lagere voedselprijzen meer sociale bescherming. De armzalige lonen in Guinee worden  in sneltempo aangetast door hyperinflatie, zodat gewone arbeiders nog amper kunnen voorzien in het onderhoud van hun gezin.

Een andere aanleiding voor de opflakkering van het geweld is de vervroegde vrijlating van twee medestanders van de president. Het duo werd beschuldigd van corruptie en het verduisteren van overheidsgeld. De twee behoren tot de intieme kring van Henriette Conté, de vrouw van de president. Henriette en haar entourage beschikken over heel wat macht achter de muren van het presidentieel paleis. Naar verluidt heeft ze ambities om haar zieke man op te volgen.

President Conté onder zware druk om af te treden

President Conté, die aan een hartkwaal lijdt, staat onder steeds zwaardere druk om een deel van zijn macht in te leveren. Ondertussen beloofde Conté om een premier aan te stellen en een deel van zijn takenpakket over te dragen aan de nieuwbakken premier. De laatste premier werd begin 2006 ontslaan door Conté. Op grond van een akkoord met de bonden krijgt de nieuwe premier de bevoegdheid ministers en topfunctionarissen te benoemen en te ontslaan. Conté behoudt wel het recht de premier de laan uit te sturen.

Ondanks het recente akkoord keert de rust niet terug in Guinee. Integendeel zelfs. Inzet van de krachtmeting tussen overheidstroepen en oppositiekrachten is niets minder dan het aftreden van president Conté. Conté kwam 22 jaar terug aan de macht na een staatsgreep. Drie omstreden herverkiezingen van Conté worden door verscheidene bronnen bestempeld als frauduleus. Anno 2007 dreigt diezelfde Conté van de macht verdreven te worden door een militaire coup. Delen van het overheidsleger negeren het bevel nog langer geweld te gebruiken tegen de verpauperde bevolking.

Ook diverse sociale bewegingen en religieuze leiders willen het tij keren in het straatarme Guinee. Guinee is ’s werelds grootste exporteur van bauxiet, een grondstof gebruikt in aluminium, maar desondanks leeft het grootste deel van de bevolking onder de armoedegrens. Guinee bekleedt voorts een koppositie in de globale corruptie-index. Enkel Haïti doet nog slechter.

Foto’s van de manifestaties en de onrust in Guinee: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/6288563.stm
 

http://www.bevrijdewereld.be

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel